Linky na relácie v archíve RTVS z 20. 12.

Televízny posol: http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/7923/83297
Slovo: http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/8392/83311


Televízny posol – z obsahu: Pietna spomienka na slovenských generálov Viesta, Goliana, Malára a Jurecha. Koncert Eleny Letňanovej k 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra. Cirkev v útlaku – spomienky Pavla Uhorskaia. Potravinová pomoc pre núdznych

Slovo - príhovor evanjelickej farárky Anny Debnárovej na 4. adventnú nedeľu