Konferencia o dobrovoľníckej práci v TTSK

Konferencia o dobrovoľníckej práci v TTSK

Konferencia pod názvom „Poslanie a práca dobrovoľníkov v Trnavskom samosprávnom kraji“ pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníkov sa 4. 12. 2015 konala v Zrkadlovej sále Divadla Jána Palárika v Trnave už po tretí raz.
Konferenciu pod záštitou predsedu vlády SR pripravil Trnavský samosprávny kraj v spolupráci s trnavskými vysokými školami, ECAV na Slovensku a ďalšími inštitúciami. S príspevkom o činnosti Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku, ako aj Strediska Evanjelickej diakonie v Trnave na konferencii vystúpila sestra Alena Šurinová. Pozdravný príhovor generálneho biskupa Miloša Klátika prečítala tajomníčka pre mediálnu komunikáciu Edita Škodová.

Vyhlásenie účastníkov konferencie Poslanie a práca dobrovoľníkov v Trnavskom samosprávnom kraji 4. 12. 2015

Dobrovoľníctvo je najvyšším prejavom humanity a spolupatričnosti človeka k človeku. V živote regiónov má nezastupiteľné a ničím nenahraditeľné miesto. Pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníkov v ekonomickom a sociálnom rozvoji sa ukutočnila konferencia Poslanie a práca dobrovoľníkov v Trnavskom samosprávnom kraji. Zorganizoval ju Trnavský samosprávny kraj v spolupráci s Trnavskou univerzitou v Trnave, Univerzitou sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Trnavskou arcidiecézou a Evanjelickou cirkvou augsburského vyznania na Slovensku.
Zmyslom sviatku je poďakovanie sa dobrovoľníkom za ich snahu o zvýšenie povedomia v rôznych oblastiach života, ako aj za ich prínos k spoločnosti.

Toto bolo aj poslaním tretieho ročníka konferencie Poslanie a práca dobrovoľníkov v Trnavskom samosprávnom kraji, ktorý sa uskutočnil dňa 4. 12. 2015v zrkadlovej sále Divadla Jána Palárika v Trnave. Jeho cieľom bolo poukázať na potrebu a nezastupiteľný význam dobrovoľníckej práce.

Úlohou konferencie bola prezentácia dobrých príkladov práce organizácií, ktoré sa dobrovoľníckou činnosťou zaoberajú a vytvorenie priestoru pre diskusiu zástupcov neziskových organizácií, akademickej pôdy, verejnej správy, zamestnávateľov a dobrovoľníkov o možnostiach rozvoja a uznávania skúseností získaných v rámci dobrovoľníctva.

V úvode pozdravil účastníkov konferencie prezident SR v rokoch 1999 – 2004, J.E. Rudolf Schuster. Následne boli prečítané listy prezidenta SR v rokoch 2004 – 2014, J.E. Ivana Gašparoviča, a predsedu vlády SR Roberta Fica. Prednášajúci prezentovali skúsenosti a prácu dobrovoľníkov, predstavili fenomén prirodzenosti človeka pre dobrovoľnícku činnosť a poukázali na rozmer dobrovoľníctva pri upevňovaní historickej a regionálnej identity. Bola predstavená práca dobrovoľných hasičov, dobrovoľných pracovníkov SČK a význam práce o. z. Liga proti rakovine. Svoju prácu prezentovala aj Trnavská arcidiecézna charita, ktorá buduje systém pomoci ľuďom v núdzi prostredníctvom Siete farských charít a taktiež sme sa oboznámili s dobrovoľníckymi aktivitami v Evanjelickej diakonii. Dobrovoľníctvo bolo predstavené v organizovaní športových aktivít, ako aj v kultúre, udržiavaní ľudových tradícií a zvykov a v práci Krízového strediska v Trnave.

Dobrovoľníctvo je súčasťou nášho života a tradíciou, ktorú nám odovzdali predkovia a prechádza z rodičov na deti. Je neodmysliteľnou a trvalou zložkou každej modernej spoločnosti. Dobrovoľní pracovníci robia bez nároku na odmenu, či už finančnú, alebo materiálnu, darujú čas a energiu v prospech človeka zadarmo. Pracujú vo všetkých oblastiach spoločenského života a takto významne prispievajú k sociálnemu a hospodárskemu rozvoju krajiny.

Úmyslom organizátorov tejto konferencie bola snaha o popularizáciu témy dobrovoľníctva medzi širokou verejnosťou a zaväzujú sa k opakovanej organizácii tohto podujatia aj v nasledujúcich rokoch. Zhodujú sa, že je potrebné k dobrovoľníctvu pritiahnuť hlavne mladých ľudí. Súčasťou konferencie je aj vydanie zborníka prednášok.

Vďaka dobrovoľníctvu sa občania aktívne zúčastňujú na spoločenskom živote, budujú vzájomné vzťahy a zdieľajú pocit spoluzodpovednosti za problémy daného spoločenstva a ich riešenia. Politika každého štátu by mala dobrovoľníkov nielen podporovať, ale aj oceňovať. Je potrebné umožňovať túto dobrovoľnícku činnosť takým spôsobom, aby sa mohla neustále rozvíjať a vytvárať čoraz lepšiu spoločnosť pre všetkých ľudí.

Galéria k článku

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.