Generálny biskup v Myjave na záver Roka Ľudovíta Štúra a adventné koncerty

Generálny biskup v Myjave na záver Roka Ľudovíta Štúra a adventné koncerty

V 2. adventnú nedeľu 6. 12. 2015 si v CZ ECAV Myjava pripomenuli ukončenie Roku Ľudovíta Štúra. Slávnostným kazateľom bol brat generálny biskup doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD. Okrem toho sa každú adventnú nedeľu konali predvianočné koncerty.
Brat generálny biskup v kázni slova Božieho pripomenul myjavskému zboru jeho slávnu minulosť a záväzky, ktoré z toho vyplývajúce pre dnešné generácie:
„Je na nás, bratia a sestry, aby sme sa jasným postojom, rozhodovaním a konaním rázne pričinili o to, aby sme o Božej láske, milosti a dobrote, ale aj Božej spravodlivosti a pravde nielen počúvali a čítali z Božieho slova, ale aby sme týmto všetkým žil, a predovšetkým tak o tom svedčili vo svojich rodinách i svojmu okoliu. Božie dielo nás zväzuje hľadať aj to, čo slúži ku skutočnému pokoju, čo dopomáha k tomu, aby ľudia žili naozaj ľudsky. To znamená, že my sami budeme ostatných vnímať z pohľadu lásky, budeme sa snažiť porozumieť im, budeme o nich dobre zmýšľať i hovoriť, budeme vedieť odpúšťať aj tým, ktorí nám veľmi ublížili, či nás urazili. To však neznamená, že sa problémy budú – obrazne povedané - zametať pod koberec, alebo že sa lož nazve pravdou, že sa nesprávne zadefinuje ako správne, atď. To všetko nielenže podstatne skvalitní náš život, ale aj poukáže ľuďom na Pána Ježiša Krista, ktorý je Hlavou cirkvi, ktorého druhý príchod v moci a sláve očakávame.“

Brat predsedajúci farár Mgr. Samuel Mišiak v prednáške priblížil pôsobenie Ľudovíta Štúra v meruôsmych rokoch na Myjave, ako aj úskalia bojov medzi unionistami a zástupcami cisárskeho patentu, čo viedlo na Myjave k prenasledovaniu národne uvedomelých kňazov ako aj ostatných evanjelikov. Do programu prispela básňou i sestra zástupkyňa zborového dozorcu Zuzana Malková, mládežníci a zborový spevokol, ktorý po obnovení svojej činnosti pravidelne vystupuje pri zborových slávnostiach a iných príležitostiach.
Cirkevný zbor ECAV Myjava už 15 rokov organizuje každú adventnú nedeľu predvianočné koncerty s rôznymi hudobnými žánrami
1. adventná nedeľa 29. 11. - Adventné trio - harfa, gitara, flauta
2. adventná nedeľa 6. 12. - Nastal preradostný čas – koncert strážnickej cimbalovej muziky Danaj
3. adventná nedeľa 13. 12. - Koncert Mgr. art. Mareka Mišiaka a jeho hostí
4. adventná nedeľa 20. 12. - Vianočný koncert speváckeho zboru Nitria z Nitry s dirigentom prof. Ondrejom Šarayom

Pred každým koncertom odznel adventný príhovor predsedajúceho farára S. Mišiaka a zaplnený chrám dlhotrvajúcim potleskom ocenil interpretov každého koncertu. Tak sme na Myjave naladili svoje srdcia na príchod Spasiteľa a pripravili sa na sviatky Jeho narodenia.

Galéria k článku