Generálny biskup prijal vedenie RTVS

Generálny biskup prijal vedenie RTVS

Generálny biskup Miloš Klátik prijal 8. decembra 2015 na GBÚ generálneho riaditeľa RTVS Václava Miku, riaditeľa sekcie programových služieb STV Tibora Búzu a riaditeľa sekcie programových služieb RTVS Vincenta Štofaníka.
Generálny riaditeľ Václav Mika informoval generálneho biskupa o „Pravidlách volebného vysielania RTVS pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2016“, ktoré sú určené pre ich interné a externé prostredie, a poprosil o ich dodržiavanie v rámci spolupráce s RTVS v predvolebnom období.

Brat generálny biskup poďakoval vedeniu RTVS za doterajšiu spoluprácu pri vysielaní prenosov z evanjelických služieb Božích v televízii aj v rozhlase, ako i za nakrútenie dokumentu o Ľudovítovi Štúrovi k Roku Ľ. Štúra 2015. Požiadal o akceptovanie nášho návrhu prenosov evanjelických služieb Božích na rok 2016, ako aj o možnosť v spolupráci s Maďarskou televíziou odvysielať i v RTVS slávnostné služby Božie pri príležitosti V. evanjelických cirkevných dní 2016, ktoré sa budú konať v Békešskej Čabe v Maďarsku. Hovoril aj o ekumenických službách Božích, ktoré v roku 2016 budú 24. januára z Evanjelického a. v. kostola v Zemianskom Podhradí; požiadal o zaradenie relácie Ekuména vo svete na vhodnejší termín, ako aj o jej reprízovanie. Riaditeľ Václav Mika sľúbil, že všetky požiadavky prerokujú a budú sa snažiť o och splnenie.

Ďalej spolu hovorili o príprave programovej štruktúry RTVS vzhľadom na 500. výročie reformácie, ktoré podľa slov generálneho riaditeľa Miku bude jednou z ich priorít v roku 2017; pritom generálny biskup upozornil i na pripravovaný Rok J. M. Hurbana 2017. Požiadal aj o dokončenie cyklu Sola, a to častí Sola scriptura II a Solus Christus. Tlmočil záujem divákov o odvysielanie zahraničných filmov o Martinovi Lutherovi v RTVS; podľa Václava Miku to bude podmienené ich finančnými možnosťami, ale budú sa snažiť vyjsť nám v ústrety.

Foto: Edita Škodová

Galéria k článku

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.