DušanTóth a jeho manželka si prevzali Cenu Európskej únie umenia

DušanTóth a jeho manželka si prevzali Cenu Európskej únie umenia

Známy evanjelický kňaz Dušan Tóth a jeho manželka Valéria, ktorí v r. 1968 museli odísť z bývalého Československa a emigrovali do Kanady, si 27. 5. 2015 v Bratislave prevzali Cenu Európskej únie umenia (EÚU) z rúk prezidenta EÚU Petra Vašíčka a člena prezídia Patrika Běťáka.
Európska únia umenia je medzinárodným združením umelecky a kultúrne aktívnych fyzických i právnických osôb, ktorú založili v roku 1999 v Bruseli, a od začiatku udeľuje európsku cenu za umeleckú a kultúrnu činnosť, ako i európsku cenu za podporu umenia a kultúry. Sídlo organizácie je v Českej republike.

Dušan Tóth ako evanjelický kňaz a jeho manželka Valéria ako sudkyňa kanadského utečeneckého tribunálu vo svojich zodpovedných pracovných pozíciách roky pôsobili v súlade so svojimi morálnymi hodnotami. Okrem toho vo voľnom čase sa venovali mnohým kultúrnym aktivitám a šírili slovenskú kultúru v zahraničí.

V rámci slávnosti odovzdania Ceny EÚU manželom Tóthovcom v Zičiho paláci v Bratislave sa uskutočnila aj prezentácia dvojalbumu Dušan Tóth: Meditácie. Čestný predseda Spolku m. Rázusa Ján Juráš uviedol, že z pôvodných 992 zamyslení dvojalbum ponúka vybranú tridsiatku takých zamyslení, ktorými D. Tóth chcel Božím slovom presvietiť ťažké a zložité okamihy života. Pre slovenských poslucháčov rozhlasovej stanice Slobodná Európa bol v rokoch 1971 − 1992 svetielkom nádeje, poslom pravdy, povzbudzovateľom vo viere. Pôsobivé príhovory nestratili aktuálnosť ani po 40 rokoch. Aj predložený výber v pôvodnej zvukovej podobe z obdobia 80. a 90. rokov minulého storočia je určený všetkým, ktorí túžia po duchovnej vzpruhe. Vydavateľom nahrávky Meditácie je Spolok Martina Rázusa (design: Martin Činovský, jazyková úprava: Marta Činovská, text: Slavomíra Očenášová-Štrbová).

Účastníkov slávnosti pozdravil aj starosta mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Radoslav Števčík. V kultúrnom programe vystúpila klavírna virtuózka Elena Letňanová s dielami Johanna Sebastiana Bacha, Fryderyka Chopina a slovenského skladateľa Mira Bázlika. Herec František Kovár predniesol text z poviedky Valérie Tóthovej O ríši vtákov a nielen o nej. Ján Skovajsa z obce Dolné Srnie Dušanovi a Valérii Tóthovcom odovzdal Pamätnú medailu Martina Rázusa, ktorú vydali obce Moravské Lieskové a Dolné Srnie na počesť nášho významného dejateľa, ktorý tam ako evanjelický farár pôsobil deväť rokov.

Medzi mnohé významné aktivity manželov Tóthovcov patrí založenie Torontského slovenského divadla, ktoré v súčasnosti vedie Dušan Tóth, ako aj Kanadskej základiny pre umenie a divadlo. Scenáristicky pripravili pásmo Naše Slovensko, približujúce slovenské ľudové zvyky v tancoch a piesňach, ktoré potom Valéria Tóthová naštudovala s 260 mladými ľuďmi slovenského pôvodu z celej Kanady. Predstavenie sa konalo na Festivale slovenskej mládeže v Pennsylvánii. Spoločne režírovali a uviedli mnoho divadelných hier pre české a slovenské Nové divadlo v Toronte či Torontské slovenské divadlo a ďalšie divadelné scény. Za hru Ivana Stodolu Bačova žena získali najvyššie ocenenie na Kanadskom mnohokultúrnom divadelnom festivale. S divadelným súborom prezentovali túto hru v mnohých kanadských mestách. Za réžiu hry Jozefa Škvoreckého Boh do domu dostali v roku 1987 najvyššie vyznamenanie pre amatérske divadlo The Elsie Award.

Pri príležitosti 40. výročia okupácie Tóthovci požiadali slovenského dramatika Viliama Klimáčka o napísanie hry pre Torontské slovenské divadlo o živote utečencov z bývalého Československa. Hru Horúce leto 68 spoločne režírovali a po premiére v Toronte ju predstavili aj slovenskému publiku v Trnave, Nitre, Martine a v SND v Bratislave; hra vyšla aj v knižnej podobe.

Pred niekoľkými rokmi sa manželia Tóthovci rozhodli produkovať dokumentárne filmy o živote a diele úspešných Slovákov žijúcich vo svete. Uviedla ich aj Slovenská televízia. Je medzi nimi napríklad Portrét Valeriána Stražovca, nositeľa troch Emmy ocenení, Portrét Yuri Dojča, fotografa svetového formátu, a iné. Teraz dokončujú Portrét Štefana B. Romana, zakladateľa Svetového kongresu Slovákov.

Fotografie: Veronika Záhradníková

Galéria k článku