Celocirkevné ofery na rok 2016

Celocirkevné ofery na rok 2016

Oznámenie o celocirkevných oferách schválených Generálnym presbyterstvom ECAV na Slovensku na rok 2016.