Adventný koncert v Považskej Bystrici

Adventný koncert v Považskej Bystrici

V rámci večerných adventných služieb Božích sa v piatok 18. 12. 2015 v považskobystrickom evanjelickom kostole konal adventný koncert, na ktorom sa zišlo takmer dvesto veriacich.
V rámci služieb Božích zároveň vyjadrili vďaku svojmu duchovnému pastierovi bratovi diakonovi Ľubomírovi Marcinovi a pozdravili ho pri jeho životnom jubileu – 55. narodeninách. Kázňou slova Božieho poslúžil brat Mgr. Michal Tekely na text Mt 3, 7 – 12. Liturgovali bratia Ľubomír Marcina, Mgr. Jozef Pacek a Michal Tekely. Epištolu prečítal konfirmand Kamil Bušniak. Sestra zborová poddozorkyňa PhDr. Ľubica Juríčková predniesla slová uznania a vďaky za šesťročnú službu brata Marcinu v CZ ECAV Považská Bystrica a deti z nedeľnej besiedky vystúpili s dojímavým programom.

Organ rozozvučal hudobný majster Dr. art. Miroslav Piš z Košíc a priestorom kostola sa niesli sóla povznášajúceho spevu Mgr. Jozefa Paceka a Mgr. Miroslavy Tekely. Pozdrav za SED v Košeci, ktorého brat Marcina je budovateľom a teraz správcom, predniesla Bc. Gabriela Švecová a vrchná dipl. sestra Anna Kušnírová a riaditeľ Ing. Marcel Breče mu odovzdali kyticu 55 karafiátov a retiazku s Lutherovou ružou. Za Ústredie Evanjelickej diakonie mu zablahoželal a poďakoval za 20-ročnú službu v Evanjelickej diakonii Ing. Mgr. Ján Gasper, za priateľov z ekumény sa zúčastnili generálny vikár RKC z Rožňavy ThDr. Ján Mihok a brat farár RKC Mgr. Miroslav Martiš, rodák z neďalekého Mojtína, pôsobiaci medzi Slovákmi v Plzni. Medzi vzácnymi hosťami nechýbali ani emeritný senior Mgr. Jozef Havrila s manželkou a administrátor zboru Mgr. Peter Fabok, ktorý poukázal na príkladnú spolupráci a priateľstvo pri napredovaní považskobystrického CZ, ktorý pod vedením brata Marcinu dosahuje obdivuhodné výsledky. Ďalej brata Marcinu pozdravili primátor Považskej Bystrice doc. Dr. Karol Janas, generálny riaditeľ Považských cementární Ladce Ing. Anton Barcík, pozdrav od starostu obce Košeca Bc. Radomíra Brtáňa odovzdali Mgr. Miroslava Švehlová a Mária Kalamenová a pozdravný list dôstojného biskupa VD Mgr. Slavomíra Sabola prečítal Mgr. Jozef Pacek.

Dobrovoľná zbierka zadržaná počas koncertu poslúži na zakúpenie kyslíkového prístroja pre SED Košeca. Po skončení tejto povznášajúcej duchovno umeleckej príležitosti nasledovalo posedenie v priestoroch zborového domu.

Galéria k článku