Adventné stretnutie spevokolov GES

Adventné stretnutie spevokolov GES

Stalo sa dobrým zvykom, že Gemerský seniorát každoročne usporadúva prehliadku spevokolov cirkevných zborov GES. Dvanásť hudobných telies, zanietených pre spev duchovných piesní, tak v 1. adventnú nedeľu 29. 11. 2015 prezentovalo svoje celoročné úsilie vystúpením v chráme Božom v Rožňave.
Cez tóny hudby, z ktorých na poslucháčov sálalo vnútorné teplo, vyjadrovali svoje postoje a pocity, a tak sa zapájali do vzťahu s Pánom Bohom. Medzi domácimi spevokolmi sa predstavilo 9 zborov s dvoma piesňami v jednohlasnej i viachlasnej úprave. Hosťom programu bola hudobno-spevácka skupina z Rožňavy. V programe nechýbalo ani vystúpenie detí – Permoníkov z domáceho CZ Rožňava a srdcia ľudí potešil aj spev mužskej vokálnej skupiny 4G, po ktorom už nasledovala spoločná pieseň spevokolov Gemerského seniorátu a celého zhromaždenia s názvom Skoro príde deň.
Sprievodným slovom sa počas stretnutia prítomným prihovárala sestra Martina Pakesová. Celé podujatie sa nieslo v radostnej atmosfére vzájomného povzbudzovania k oslave Božej a pripomenutia si skutočného posolstva adventu.

Umelecký zážitok z prehliadky v závere umocnil hudobný hosť precítenou interpretáciu skladby Hallelujah, po ktorej sa už prítomným prihovoril seniorálny dozorca GES Ing. Ján Štefan, ktorý všetkých srdečne pozval na milé pohostenie pripravené domácim cirkevným zborom.

„Hudba je dotykom, dotykom pominuteľným a zároveň ohromujúcim...Ledva sa zjaví, už ťa ohýba, zvnútra ťa vyženie, zvonka do teba preniká.“ (z knihy: Šťastie vo všetkých tóninách)

Galéria k článku