6. stretnutie najvyšších predstaviteľov cirkví

6. stretnutie najvyšších predstaviteľov cirkví

Už šieste stretnutie najvyšších predstaviteľov cirkví sa konalo 26. novembra 2015 na Generálnom biskupskom úrade Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku v Bratislave.
Na pozvanie generálneho biskupa ECAV na Slovensku a predsedu Ekumenickej rady cirkví Miloša Klátika sa na ňom zúčastnili bratislavský arcibiskup – metropolita a predseda Konferencie (katolíckych) biskupov Slovenska Stanislav Zvolenský, Reformovanú kresťanskú cirkev v SR zastupoval biskup László Fazekas, na stretnutí sa zúčastnil aj arcibiskup Prešovský a metropolita českých krajín a Slovenska Pravoslávnej cirkvi Rastislav a podpredseda Rady Bratskej jednoty baptistov v SR Ján Szőllős.

Na tomto stretnutí bola hlavnou témou rokovania úloha cirkví pri riešení problematiky utečencov a imigrantov a spolupráca cirkvi a štátu pri riešení tohto aktuálneho problému Európy. Predstavitelia cirkví sa navzájom informovali o aktivitách, ktoré jednotlivé cirkvi, ich charitatívne organizácie a občianske združenia v tejto oblasti vykonávajú. Podnetnými pre ostatných sú napríklad aktivity Rímskokatolíckej cirkvi, kde v koordinácii s Konferenciou biskupov Slovenska sa zaktivizovali tak Katolícka charita, ako aj občianske združenia, ktoré sa hlásia ku katolíckej cirkvi. Arcibiskup Zvolenský informoval, že v rámci tohto projektu je už rozpracované prijatie prvých rodín zo Sýrie do rodín na Slovensku. Ide o pilotný projekt, kde si organizátori pomoci chcú okrem iného aj „otestovať“, ako sa podarí utečencov na Slovensku prijať a postupne integrovať do spoločnosti.

Generálny biskup Miloš Klátik informoval o podobnom projekte ECAV, ktorý Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku schválilo na októbrovom zasadnutí pod názvom Adopcia rodín utečencov cirkevnými zbormi. „Adopcii“ musí však predchádzať proces adaptácie, kde sa treba postarať o výučbu slovenčiny utečencov, zabezpečenie školskej dochádzky pre deti a pod. ECAV na Slovensku je na tieto účely pripravená dať k dispozícii svoje budovy vo Veľkom Slavkove, ktoré sú momentálne v užívaní účelového zariadenia mládežníkov.

Na záver stretnutia generálny biskup ako hostiteľ najvyšších predstaviteľov cirkví v SR venoval prítomným aktuálne publikácie – zbierku zamyslení na každý deň Hrad prepevný, Rozpomienku na slávnosti 400. výročia Spišskopodhradskej synody a zborník prednášok z teologickej konferencie, venovanej sociálno-etickému rozmeru poslania evanjelického duchovného.

Foto: Edita Škodová

Galéria k článku

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.