Zomrel brat farár doc. ThDr. Ján Grešo

Zomrel brat farár doc. ThDr. Ján Grešo

Bratia a sestry,
dnes, 17. 2. 2013, popoludní si Pán života a smrti povolal svojho verného služobníka brata farára doc. Jána Greša. V nádeji vzkriesenia a večného života v Pánovi Ježišovi sa s ním rozlúčime v sobotu 23. 2. 2013 o 11.00 hod. vo Veľkom evanjelickom kostole na Panenskej ul. v Bratislave. Parte

Po úraze, ktorý sa stal pred tromi týždňami, brat farár doc. ThDr. Ján Grešo dnes ticho odovzdal svojho ducha Stvoriteľovi. V júni t. r. by sa bol dožil osemdesiatky.

Ďakujeme Pánu Bohu za jeho požehnané pôsobenie na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK aj za jeho svedectvá viery v bratislavskom cirkevnom zbore, ako aj v Tatrách, kde pred rokmi pôsobil.

Pán všetkého potešenia nech teší jeho manželku Editku, ako aj dcéru Editku Prostredníkovú s rodinou, ostatnú rodinu a smútiacich.

Galéria k článku