Založenie Ekumenickej duchovnej rady SZSZ

 Založenie Ekumenickej duchovnej rady SZSZ

Svetové združenie Slovákov v zahraničí (SZSZ) v rámci Roka Konštantína-Cyrila a Metoda 2013 založilo 11. decembra 2013 v Bratislave Ekumenickú duchovnú radu SZSZ.
Ekumenická duchovná rada SZSZ bude poradným orgánom SZSZ pre pomoc pri riešení duchovných, náboženských otázok Slovákov žijúcich v zahraničí, ich centrálnu registráciu, vedecký výskum, dokumentáciu a prezentáciu pre Slovákov doma i v slovenskom zahraničí. Funkciu ustanovujúceho predsedu prijal biskup Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Srbsku Samuel Vrbovský.

SZSZ prizvalo a prizýva všetkých predstaviteľov kresťanských stredísk v slovenskom svete na spoluprácu s týmto orgánom Svetového združenia Slovákov v zahraničí. SZSZ tým napĺňa jedno z ďalších poslaní kooperácie medzi Slovákmi na celom svete na ekumenickom, duchovnom a národnom princípe. Ide o historickú chvíľu, lebo podobný orgán nevznikol počas stáročí slovenského vysťahovalectva a dejín Slovákov v zahraničí.

Galéria k článku

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.