Vyšiel Rozmer č. 4 - 2013

Vyšiel Rozmer č. 4 - 2013

Koncom roka 2013 vyšlo nové číslo štvrťročníka Rozmer – časopisu pre kresťanskú duchovnú orientáciu, ktorý čitateľovi ponúka prehľad o súčasnej náboženskej scéne.
Renomovaní domáci a zahraniční autori sa v ňom venujú aktuálnej problematike nových náboženských hnutí a siekt, ako i javom, ktoré s touto tematikou bezprostredne súvisia. Vydavateľmi časopisu sú Ekumenická rada cirkví v SR a občianske združenie Ekumenická spoločnosť pre štúdium siekt.

Obsah čísla 4/2013

V očakávaní Krista – biblické slovo (Autor: doc. ThDr. Jozef Trstenský, PhD.);

UFO: Špehujú nás mimozemšťania? (2) – Myšlienka, že vo vesmíre nie sme sami a že ten je obývaný omnoho vyspelejšími civilizáciami ako je naša, priťahuje ľudí od nepamäti. Obzvlášť výrazne rezonuje v početných ufokultoch, v ktorých učení zastáva nezastupiteľné miesto. A nielen to. Viacerí ich stúpenci sú presvedčení, že práve oni sú vyvolení, s ktorými mimozemšťania komunikujú a ľudstvu skrze nich odovzdávajú naliehavé posolstvá. (Autor: doc. ThDr. PaedDr. Róbert Sarka, PhD.);

Je alternatívna medicína skutočnou alternatívou? – Podľa výskumov každý piaty český lekár (podobne to bude asi aj na Slovensku) v praxi používa niektorú z početných metód alternatívnej medicíny. Aj to svedčí o tom, že táto forma liečby je v našej spoločnosti čoraz etablovanejšia napriek tomu, že sa verejnosť z médií z času na čas dozvie o rôznych podvodných praktikách „zázračných“ liečiteľov. O tom, kde hľadať príčiny tohto znepokojujúceho javu sme sa pozhovárali s popredným členom českého klubu skeptikov Sisyfos, lekárom a profesorom anatómie Jiřím Heřtom. (Autor: ThDr. Boris Rakovský); Obchodníci s ľudskou beznádejou – Dvadsiate prvé storočie je čas, v ktorom vládne technický pokrok. Napriek tomu ľudia stále vyhľadávajú liečiteľov alebo využívajú najrozličnejšie liečebné postupy, ktoré sú vedecky nepodložené. Záujem o takzvanú alternatívnu liečbu neutícha, ale naopak rastie. No popri solídnych liečiteľoch nekontrolovateľne pôsobia i šarlatáni, podvodníci, ktorých prvoradým cieľom je ľahký zárobok. Väčšinou ťažia z viery a veľkej dôverčivosti svojich pacientov. (Autor: Mgr. Dagmar Roučková);

Reiki – liečenie alebo pasca? (2) – Pod pojmom alternatívna medicína sa dnes nezriedka skrývajú početné okultné metódy uzdravujúce tzv. kozmickou energiou. Patrí k nim aj reiki, ktorej liečitelia v praxi využívajú rozličné symboly a okultné praktiky východných náboženstiev a mágie. Obracajú sa pritom na svetelné bytosti z tzv. jemnohmotného sveta a s ich pomocou liečia, konajú zázraky a prinášajú ľuďom „duchovné osvietenie a spásu“. Pre kresťana je však takáto prax neprijateľná, pretože pôvodcom každého uzdravenia a spásy je jedine Boh a je krajne nebezpečné žiadať o to temné sily. (Autori: Vojtěch Kodet, ThD., O.Carm. a Marta Foltová);

Život bez jedla – fenomén breathariánstva (1) – Fenomén breathariánstva – výživy z nehmotnej prány – nadobúda v ostatných desaťročiach značnú popularitu medzi priaznivcami myšlienkových prúdov New Age. Je to metóda lákavá, sľubujúca jednak rizikový, dobrodružný experiment, jednak neuveriteľnú zmenu životného štýlu s možnosťou duchovnej transformácie. Na túto cestu sa vydávajú mnohí ľudia – niektorí z nich však umierajú. Môžeme tomuto fenoménu dôverovať? Čo hlásajú a ako žijú dnešní breathariáni? Aké kontroverzné teórie podporujúce platnosť tohto smeru sa dnes objavujú? (Autor: PhDr. Kristina Březinová);

Pán Krišna a oddané deti – Hare Krišna hnutie je v súčasnej pluralitnej spoločnosti etablovanou a mediálne známou náboženskou skupinou. Extatické sprievody oddaných nadšene spievajúcich mahámantru v uliciach miest pôsobia radostne a spontánne a vytvárajú dojem bezstarostného spoločenstva ľudí žijúcich v romantizovaných tradíciách Indie. Týrané a zneužívané deti, ktoré v tomto hnutí vyrastali v 70. a 80. rokoch, však o ňom podávajú celkom iné svedectvá. (Autor: Jitka Schlichtsová);

Mágia a tradičná medicína Hausov – Ak sa Afričan rozhoduje o svojej liečbe, má naporúdzi hneď niekoľko alternatív: modernú západnú medicínu, tradičné africké liečiteľstvo, duchovných charizmatických a letničných liečiteľov, no tiež liečbu, pri ktorej použije čierny obchod s liekmi. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie si však modernú zdravotnícku starostlivosť môže dovoliť iba menej než pätina Afričanov. Pre zostávajúcich osemdesiat percent ostávajú zvyšné spôsoby liečenia, z ktorých najviac preferovaná je práve tradičná africká medicína. (Autor: doc. ThDr. Jozef Trstenský, PhD.);

Sekty v období druhého Jeruzalemského chrámu (4) – V rubrike Míľniky dvoch tisícročí prinášame stručný prehľad kresťanských heréz a náboženských hnutí pôsobiacich od čias ranej Cirkvi až po súčasnosť. V tejto časti sa autor vrátil až do obdobia druhého Jeruzalemského chrámu a bližšie predstavil ďalšiu židovskú sektu – zelótov. (Autor: doc. Mgr. František Ábel, PhD.)

Okrem uvedených článkov je číslo doplnené recenziou publikácie prof. MUDr. Jiřího Heřta: Alternatívní medicína a léčitelství a spravodajským servisom z domova a zo zahraničia.

Záujemcovia si časopis Rozmer (štvrťročník) môžu objednať písomne na adrese: Redakcia časopisu Rozmer, Svoradova 3, 831 03 Bratislava 1; alebo telefonicky na čísle 02/207 22 838; resp. e-mailom na adrese rozmer@sekty.sk. Predplatné na rok 2014 je 10,00 €. Ponúkame tiež možnosť objednať si za zvýhodnené ceny aj staršie ročníky: ročník 2013 za 8 € a ročníky 2007 až 2012 po 4,00 €. S časopisom sa môžete oboznámiť aj na jeho webstránke http://www.rozmer.sk.