Sviatočné slovo na Vianoce 2013

Sviatočné slovo na Vianoce 2013

V rubrike Slovo na týždeň si môžete vypočuť sviatočné príhovory:
24. 12. Mgr. Jaroslav Matys, zborový farár, CZ ECAV Spišská Nová Ves
25. 12. PhDr. Miloš Klátik, PhD., generálny biskup ECAV
26. 12. Mgr. Slavomír Sabol, dištriktuálny biskup VD