SVIATOČNÉ SLOVO 31. 12. a 1. 1.

V rubrike Slovo na týždeň si môžete vypočuť sviatočný príhovor PhDr. Miloša Klátika, PhD., generálneho biskupa ECAV na Slovensku, k závierke občianskeho roka 2013, a novoročný príhovor Mgr. Milana Krivdu, dištriktuálneho biskupa ZD ECAV na Slovensku.
V rubrike ROZHOVORY vás upozorňujeme na rozhovor s doc. MUDr. Imrichom Lukáčom, CSc., generálnym dozorcom ECAV na Slovensku.