Svetový deň modlitieb v CZ Tomášovce

 Svetový deň modlitieb v CZ Tomášovce

V Evanjelickom a. v. kostole v Tomášovciach sa v piatok 1. marca 2013 v rámci Svetového dňa modlitieb žien konal modlitebný večer, na ktorý prišlo vyše 90 bratov a sestier evanjelikov aj rímskokatolíkov.
Svetový deň modlitieb, ktorý býva každý rok, prináša do našich zborov aj na Slovensku jedno pomerne vzácne poznanie: v každej krajine na svete, či už chudobnej, alebo bohatej, je mnoho problémov. Tohto roku sme mohli počuť o tom, ako početní prisťahovalci zápasia o svoj každodenný život vo Francúzsku. Tohtoročná téma tomu napovedá: Prišiel som ako cudzinec a prichýlili ste ma.

Kresťanské sestry v Tomášovciach sa v duchu spojili s ostatnými sestrami na celom svete a na modlitbách mysleli na ženy, ktoré majú veľké problémy vo Francúzsku. Touto cestou ďakujeme ženám, ktoré účinkovali v programe a pripravili malé občerstvenie.

Galéria k článku