Slovo na Nedeľu po Vianociach 29. 12.

V rubrike Slovo na týždeň si môžete vypočuť duchovný príhovor na Nedeľu po Vianociach 29. 12. 2013 od Mgr. Eleny Fujeríkovej, zborovej farárky v CZ ECAV Sása.