RTVS počas vianočných sviatkov

24. 12. – Štedrý večer
17:00 Rádio Regina – Priamy prenos zo štedrovečerných služieb Božích v Novom kostole na Legionárskej ul. v Bratislave; káže senior BAS B. Mišina; piesne ES 28, 41, 592, 47, 60, A 17, 13

25. 12. – 1. slávnosť vianočná
6:14 Rádio Slovensko – Zamyslenie generálneho biskupa M. Klátika
9:30 STV Dvojka – Slávnostné služby Božie z Ev. a. v. kostola v Skalici; káže generálny biskup M. Klátik; piesne ES 31, 33, 47, 55, 62, A 13
19:55 STV Dvojka – Sviatočné slovo. Príhovor generálneho biskupa M. Klátika
Podrobnejšie v rubrike Kalendárium - Prehľad médií.