Prvá evanjelická farárka v EPS

 Prvá evanjelická farárka v EPS

V 3. adventnú nedeľu 15. decembra 2013 bola slávnostne inštalovaná do ekumenickej pastoračnej služby (EPS) v OS SR a OZ SR prvá evanjelická farárka Mgr. Júlia Štofanová, ktorá 1. júla 2013 nastúpila do štátnej služby v Policajnom zbore SR.
Pri tejto príležitosti kázal adventnému zhromaždeniu v Evanjelickom chráme Božom v Senici generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik, ktorý svoju slávnostnú reč založil na slovách proroka Jeremiáša 23, 29 „Či nie je moje slovo ako oheň? – znie výrok Hospodinov – a ako kladivo, ktoré rozráža skalu? (Jer 23, 29). Inštalovanú sestru farárku povzbudil, aby svoje pôsobenie vo svojom prostredí založila na Božom slove, lebo Božie slovo má podobné účinky na ľudské srdcia ako oheň: „Aj slovo Božie zohrieva srdce, uspokojuje, posilňuje vo viere, teší, chráni pred nepriazňou života, dáva novú nádej a najmä istotou spasenia. Balzam, liek nad všetky lieky je počuť a vierou prijať slová: Dúfaj, odpúšťajú sa ti hriechy...“ Brat generálny biskup zdôraznil, že Duch Svätý pôsobí všade tam, kde sa zvestuje čisté, nefalšované Božie slovo a prisluhujú sa sviatosti tak, ako ich ustanovil Pán Ježiš Kristus, lebo „Jeho slovo je ako oheň, ktorý páli, a ako kladivo, ktoré rozráža skalu. Nech aj v našom živote každodenne spaľuje a rozbíja všetko zlé a hriešne, a tak dáva priestor novému spôsobu života, duchovne nás upokojuje, teší, hreje, posilňuje, v moci Ducha Svätého dáva vieru, že aj nás Otec nebeský prijme na milosť. Nech nás v tejto viere aj dnes povzbudí, upevní a požehná“.

Počas slávnostných služieb Božích brat generálny biskup inštaloval Mgr. Júliu Štofanovú za policajnú duchovnú v Ozbrojených silách a ozbrojených zboroch SR. Generálny duchovný Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR pplk. Marian Bodolló sa k inštalovanej npor. Mgr. Júlii Štofanovej prihovoril na základe slov proroka Nehemiáša „Sám Boh nebies nám dá úspech a my, Jeho služobníci, sa pustíme do práce a budeme stavať“ a odovzdal jej menovací dekrét a s prianím Božieho požehnania pri jej pôsobení v náročnej práci v Policajnom zbore SR.

Na slávnostnej inštalácii sa okrem domáceho zboru zúčastnili aj senior Myjavského seniorátu ECAV na Slovensku Mgr. Miroslav Hvožďara, PhD., riaditeľ Úradu ekumenickej pastoračnej MV SR mjr. Mgr. Milan Petrula, všetci policajní duchovní EPS a ďalší predstavitelia a duchovní Ústredia EPS v OS SR a OZ SR. Policajnú duchovnú privítal s kyticou na pôde mesta Senice aj primátor mesta RNDr. Ľubomír Parízek.

Evanjelická farárka Júlia Štofanová pracovala do polovice roka 2013 v ECAV na Slovensku ako námestná farárka na kaplánskom mieste v Bardejove.

Galéria k článku