Predvianočný program detí v UPC

Predvianočný program detí v UPC

Počas 3. adventnej nedele sa v Evanjelickom a. v. univerzitnom pastoračnom centre (UPC) v Mlynskej doline v Brat konali služby Božie, na ktorých vystúpili deti z UPC s predvianočným programom.
Zvesťou slova Božieho poslúžil brat kaplán Martin Balko. V kázni poukázal na základnú potrebu v živote veriaceho človeka, ktorou je modlitba. Okrem iného sa dotkol aj pôsobenia apoštola Pavla v cirkvi Kristovej, ktorý nás nabáda k tomu, aby sme modlitbu brali vážne a zodpovedne.

Kolektív katechétov vyučujúcich detskú besiedku v UPC sa podieľali spolu s deťmi na predvianočnom programe, ktorý spestril služby Božie. Program spočíval v prednese vianočnej básne s názvom „Vianočná abeceda“, ďalej hrou kolied na klavíri, vianočnými piesňami a napokon dramatickým stvárnením scénky s názvom „Ježiš – superhrdina“, ktorá ponúkla svedectvo svedkov Ježiša Krista o tom, aké mocné skutky a divy vykonal. Veriacich to malo utvrdiť v tom, že Ježiš ako očakávaný Mesiáš je skutočným Božím Synom, ktorý aj v období adventu túži prichádzať k nám a pozýva do úzkeho vzťahu s Ním, aby sme sa i my stali očitými svedkami Jeho nekonečnej lásky a milosti. Vystúpenie detí sme zhrnuli týmito slovami: „Ľudia sa počas adventu obdarúvajú tým najlepším a najkrajším, čo majú. V toto obdobie túži prísť k nám najväčší Hosť, ktorým je Pán Ježiš a On nám prináša ako darček svoje požehnanie a odpustenie hriechov. No, i my sme pozvaní k tomu, aby sme nášmu Pánovi niečo dali. To, čo Mu smieme dať sú prázdne ruky a hriešne srdce. Tak sa obdarujme s naším Spasiteľom.“

Na záver služieb Božích všetky deti dostali vianočné balíčky, ktoré symbolizovali aj to, že najväčším darom pre nás je sám Boží Syn.

Ďakujeme predovšetkým Trojjedinému Pánu Bohu, že si našu prácu a dielo použil na oslavu Jeho mena. SOLI DEO GLORIA!

Galéria k článku