Pozvánka na koncert do Nitry 12. 1.

CZ ECAV Nitra vás pozýva na organový koncert v Ev. kostole Sv. Ducha v Nitre v nedeľu 12. 1. 2014 o 17.00 hod. Výťažok z dobrovoľného vstupného bude použitý na činnosť Evanjelickej zborovej diakonie Nitra - opatrovateľská služba.