Oslavy 1150. výročia príchodu vierozvestcov na naše územie na Branči

Oslavy 1150. výročia príchodu vierozvestcov na naše územie na Branči

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku po dohode s Českobratskou cirkvou evanjelickou v ČR a Sliezskou evanjelickou cirkvou a. v. v ČR schválilo usporiadanie spoločných osláv 1150. výročia príchodu vierozvestcov Konštantína a Metoda na naše územie 4. a 5. júla 2013 na hrade Branč.
Nad týmto podujatím, podobne ako nad stretnutím v Nitre, kde je paralelne Rímskokatolíckou cirkvou organizovaná svätá omša, prevzal záštitu pán prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič.

Na slávnosť na Branči boli pozvaní aj veriaci z ďalších cirkví združených v Ekumenickej rade cirkví v SR a ako vyplynulo z posledného zasadnutia riadiaceho výboru ERC v SR, toto naše pozvanie bude s vďakou prijaté. Slávnosti na Branči, kde sa veriaci Západného dištriktu ECAV už tradične na sviatok Cyrila a Metoda stretávajú na svojom dištriktuálnom dni, aby si pripomenuli výročie príchodu vierozvestcov Cyrila a Metoda na naše územie, ale aj upálenie Majstra Jana Husa a utrpenie martýrov väznených pre vieru na tomto mieste, sa v tomto roku stanú slávnosťami česko-slovenskými a ekumenickými.

Názov podujatia: Česko-slovenské evanjelické slávnosti pri príležitosti 1150. výročia príchodu Konštantína a Metoda na územie Veľkej Moravy

Podtitul: Branč 2013

Hlavní organizátori:
Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku
Západný dištrikt ECAV na Slovensku

Spoluorganizátori:
Českobratská cirkev evanjelická v ČR
Sliezska cirkev evanjelická a. v. v ČR
Evanjelická cirkev a. v. v ČR

Program:

4. 7. 2013 (štvrtok)
podvečer: Stretnutie mládeže na Branči
predpokladaný začiatok: 18.00 hod

5. 7. 2013 (piatok)
dopoludnie: Branč - služby Božie; kazateľ Miloš Klátik
začiatok: 10.00 hod.

poludnie: Podbranč - podanie občerstvenia
predpokladaný čas: 12.30 hod.

popoludnie: Podbranč – open air: program duchovného slova a hudby
začiatok: 14.30 hod.

Zrúcanina hradu Branč leží na rovnomernom kopci Myjavskej pahorkatiny nad Podzámkom – miestnou časťou obce Podbranč. Hrad dal postaviť magister Aba z Hlohovca medzi rokmi 1251 – 1297. V ďalších rokoch sa na hrade vystriedalo vyše 40 majiteľov. V roku 1309 hrad získal Matúš Čak Trenčiansky, krátko ho vlastnil aj český kráľ Jan Luxemburský, v roku 1394 Žigmund Luxemburský. V období tureckých vojen slúžil ako útočisko okolitému obyvateľstvu. V rokoch 1674 – 1675 bol prechodnou väznicou reformovaných a evanjelických kňazov, ktorí boli odsúdení bratislavským súdom na galeje. Túto udalosť pripomína pamätník, ale aj každoročné služby Božie na hrade. Z hradu Branč je možnosť uskutočniť turistické výlety na Bradlo, kde je mohyla generála Milana Rastislava Štefánika.

Hrad leží neďaleko slovensko-moravského pomedzia. Od Hodonína je vzdialený 33 kilometrov a odtiaľ sa cez Holíč na Podzámok dá dostať autom alebo autobusom cestou č. 51 za cca 30 minút. Zo slovenskej strany od Nového Mesta nad Váhom je hrad vzdialený cca 40 kilometrov a dostanete sa tam cez Starú Turú a Myjavu autom za necelú ¾ hodinu.

Prostredníctvom našej stránky www.ecav.sk, ale aj cez iné médiá budeme o programe osláv a príprave stretnutia ešte podrobnejšie informovať, radi by sme vás však už teraz požiadali, aby ste si termín konania tohto podujatia zaradili do vášho plánu letných aktivít. Na inšpiráciu pridávame niekoľko fotografií z minuloročných stretnutí na Branči.

Vložené 23. 1. 2013

Galéria k článku