Novoročný koncert v Petržalke 6. 1.

 Novoročný koncert  v Petržalke 6. 1.

CZ ECAV Bratislava-Petržalka vás pozýva na novoročný koncert, ktorý sa uskutoční 6. januára 2014 o 15.00 hod. v Evanjelickom a. v. kostole Svätej Trojice na Strečnianskej ulici.
V programe vystúpia spevokoly bratislavských cirkevných zborov – evanjelických a. v., Bratskej jednoty baptistov a Cirkvi bratskej.

Organovou hudbou poslúži aj Janko Siroma z Kovačice.

Srdečne pozývame!