Novoročný koncert v Petržalke 6. 1.

Novoročný koncert v Petržalke 6. 1.

CZ ECAV Bratislava-Petržalka vás pozýva na novoročný koncert v Ev. kostole Sv. Trojice na Strečnianskej 15 v nedeľu 6. 1. 2013 o 16.00 hod. pri príležitosti uvedenia nového CD kvarteta Nádej pod názvom Vzácna milosť.
V koncerte na sviatok Zjavenia Krista Pána mudrcom okrem kvarteta Nádej vystúpi domáci zborový spevokol Laudate a Petržalský oktet, ako aj hostia - spevokoly z CZ ECAV Bratislava-Dúbravka, Legionárska a z Bratskej jednoty baptistov.

Tešíme sa na vašu účasť!