Na stretnutí s generálnym riaditeľom RTVS

Na stretnutí s generálnym riaditeľom RTVS

V utorok 17. decembra 2013 sa generálny biskup Miloš Klátik stretol s generálnym riaditeľom RTVS Václavom Mikom. Na stretnutí sa zúčastnila i tajomníčka pre mediálnu komunikáciu Edita Škodová.
Brat generálny biskup poďakoval generálnemu riaditeľovi RTVS za doterajšiu spoluprácu, predovšetkým za odvysielanie priamych prenosov zo služieb Božích v roku 2013 (spolu s decembrovými prenosmi to bude 8 prenosov v Slovenskej televízii a 15 v Slovenskom rozhlase), ako aj iných relácií, najmä Orientácií a polohraných filmov z cyklu SOLA. Vyzdvihol význam vysielania náboženských programov vo verejnoprávnych médiách a pripomienkoval, že záznamy služieb Božích nie sú napriek nášmu záujmu k dispozícii v televíznom archíve a prednedávnom prestali archivovať aj Orientácie. Informoval o tom, že zo strany členov našej cirkvi je značný záujem pozrieť si tieto záznamy aj neskôr. Ak to nebude možné, požiadal brat generálny biskup o možnosť poskytnúť tieto záznamy pre našu Internetovú televíziu ECAV na Slovensku, čo generálny riaditeľ sľúbil preveriť. Brat generálny biskup namietol aj proti nevhodným vysielacím časom niektorých relácií, ako i proti presunom niektorých relácií z hlavných okruhov na STV Dvojku či Rádio Regina. Pán generálny riaditeľ to vysvetlil zmenami v programovej štruktúre a ich snahou spraviť z uvedených okruhov okruhy s hlbším duchovným obsahom určeným pre náročnejšieho diváka.

Tajomníčka Edita Škodová pripomienkovala nedostatočné pokrytie celého Slovenska jednotlivými vysielacími okruhmi. Generálny riaditeľ povedal, že robia, čo je v ich silách, ale závisí to predovšetkým od Slovenských telekomunikácií a od toho, či sú voľné príslušné frekvencie.
Na záver stretnutia pán generálny riaditeľ s vďakou prijal pozvanie od brata generálneho biskupa na návštevu na generálnom biskupskom úrade, na ktorej by sa mal zúčastniť aj pán Tibor Búza, riaditeľ sekcie programových služieb STV.