Generálny biskup na návšteve v Slovinsku

Generálny biskup na návšteve v Slovinsku

Generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik s manželkou sa v rámci svojej oficiálnej návštevy v Murskej Sobote na 1. adventnú nedeľu 1. decembra 2013 zúčastnil na inštalácii nového Predsedníctva ECAV v Slovinsku - biskupa Gezu Fila a celocirkevného dozorcu Johanna Laca.
Na inštalácii boli prítomní vysokí predstavitelia politického, cirkevného a spoločenského života z domova a zahraničia, medzi nimi aj prezident Slovinskej republiky Borut Pahor.

Biskup Geza Filo, ktorý sa narodil 5. januára 1959, študoval teológiu na SEBF v Bratislave a v Erlangene. Po skončení štúdia pôsobil dva roky ako kaplán v cirkevnom zbore v Murskej Sobote. V roku 1985 sa stal farárom v Ľubľane. Bol členom Rady verejnoprávnej televízie (RTVSLO) pre cirkvi a náboženské spoločnosti a členom rady Nadácie pre financovanie invalidných a humanitárnych organizácií v Slovinsku. Od roku 1995 bol riaditeľom evanjelickej diakonie v Slovinsku (Evangeličanska humanitarna organizacija – Podpornica).

Na inštalácii sa zúčastnili aj viceprezident SLZ biskup Tamás Fabiny z Maďarska a generálny sekretár Spolku Martin-Luther-Bund Rainer Stahl z Erlangenu.

V sobotu 30. novembra sa na pozvanie odchádzajúceho biskupa Gezu Ernišu, ktorý sa s funkciou najvyššieho predstaviteľa ECAV v Slovinsku lúčil po 18 rokoch, generálny biskup zúčastnil na spoločnom stretnutí, na ktoré prijali pozvanie aj cirkevní hostia z Nemecka a Talianska.

Generálny biskup sa počas svojej návštevy bližšie zoznámil s prácou Evanjelickej cirkvi a. v. v Slovinsku. Spoznal život v jednotlivých cirkevných zboroch, ktorých má cirkev v Slovinsku 14 a až na dve výnimky (Maribor, Ľubľana) sa všetky nachádzajú v severovýchodnej časti krajiny, nazývanej Prekmurje. Zoznámil sa i s prácou a pôsobením evanjelickej diakonie a navštívil jej diakonické centrum (Moravske Toplice).

Biskup Klátik navštívil cirkevné zbory Gornji Petrovci, Moravske Toplice a Gornji Slaveči, kde v nedeľu 1. decembra poslúžil zvesťou Božieho slova. Vo svojej kázni na biblický text zo starozmluvnej knihy Izaiáš (40, 9) zdôraznil, aby sme ani v tomto adventnom čase nezabúdali na Toho, ktorého príchod očakávame. Aby sme na Neho nezabúdali ako na svojho Sudcu, ale predovšetkým ako na Spasiteľa a Pomocníka, pretože On prichádza k nám, aby hľadal a spasil všetko, čo bolo zahynulo. „On nás nechce odsúdiť, ani zničiť, ale chce nám darovať svoju milosť,“ zakončil svoju kázeň biskup Klátik.

Evanjelická cirkev a. v. v Slovinsku má 20 000 členov, 14 cirkevných zborov a 16 aktívnych farárov, z ktorých väčšina študovala teológiu v Bratislave. Financuje sa sama z cirkevnej dane, milodarov veriacich a s pomocou podpory zahraničných evanjelických cirkví. Stojí na reformačnom učení reformátorov Primoža Trubara a Števana Küzmiča.

Galéria k článku