Adventná radosť 2013 v Tomášovciach

Adventná radosť 2013 v Tomášovciach

V Evanjelickom a. v. kostole v Tomášovciach sa v rámci adventu konalo tohtoročné stretnutie evanjelických spevokolov Novohradského seniorátu pod názvom "Adventná radosť 2013".
Na prehliadke spevokolov sa zúčastnili spevokoly z Dobroče, Pondelka - Hrnčiarskej Vsi, Kalinova, Veľkého Krtíša, Príbeliec a zo Stredných Plachtiniec, a domáci spevokol. Prítomných privítal domáci farár a po básni od Ladislava Fričovského sa prihovoril Božím slovom predseda Vnútromisijného výboru Novohradského seniorátu brat farár Ivan Boženík. Po prehliadke sa prítomní presunuli do kultúrneho domu, kde ich čakalo občerstvenie. Touto cestou ďakujeme Pánu Bohu za požehnanie, našim sestrám za prípravu a v neposlednom rade Obecnému úradu Tomášovce za veľkú pomoc.

Galéria k článku