UK EBF alebo TV EBF?

UK EBF alebo TV EBF?

23. novembra 2011 sa v aule Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave konal Balecký večierok, ktorý pripravili druháci zo študijného odboru evanjelickej teológie a evanjelickej diakonie.
Dňa 23. novembra 2011 sa v aule Evanjelickej bohosloveckej fakulty konal Balecký večierok, ktorý sa niesol v masmediálnom duchu televízie. Na tvorbe programu sa podieľali druháci študijného odboru evanjelickej teológie a evanjelickej diakonie. Celý program bol netradičný ako po minulé roky spätne. Na začiatok vystúpil s úvodným slovom brat Ivica Grujič Litavský (ET) a sestra Vladimíra Hyžová (ET), ktorí boli zároveň moderátormi celého Baleckého večierku. Hneď v tom vystúpila sestra Jana Kendžurová (ET), ktorá stvárnila postavu malého Mirka z televíznej show Uragán. Súťaže pripravila sestra Emília Pangrácová (ET), kde sa predviedli nielen študenti z radu prvákom ale i sami pedagógovia, medzi ktorými boli napr. brat dekan Ľubomír Batka, brat profesor Juraj Bándy, brat prodekan pre študijné záležitosti Milan Jurík a sestra asistentka Jana Feketeová.

Ľudovú chvíľku poézie nám predniesla sestra Vladimíra Hyžová (ET) o vyučovaní Starej zmluvy.
V rámci programu sa predviedli aj komické napodobneniny pedagógov, ktorých stvárnili druháci. Brat Tomáš Letrik (ET) napodobnil brata odborného asistenta Radoslava Hanusa, ktorý pôsobí na katedre Systematickej teológie a dejín a ktorý prednáša cirkevné dejiny a brat Ivica Grujič Litavský (ET) napodobnil brata odborného asistenta Ondreja Prostredníka, ktorý pôsobí na katedre Novej zmluvy a prednáša novozmluvnú gréčtinu. Sestra Žofia Deufrainsová (ET) sa ukázala ako šarmantná a pôvabná moderátorka, ktorá vystupovala v diskusnej relácii "Pozvite ma ďalej".

Počas programu bola aj chvíľka oddychu a boli premietnuté reklamy, v ktorých vystupovali sestry diakonky z druhého ročníka, ako napr. Melinda Vámošiová, Andrea Sarvašová, Beáta Bôžiková, Silvia Gašparíková a ďalší iní. V jednej reklame s názvom "Nový školský systém EBF UK 3x a dosť" hlavnú postavu stvárnil brat odborný asistent Jozef Benka, ktorý pôsobí na katedre Praktickej teológie a ktorý prednáša katechetiku a homiletiku.

Vlastné zábavné číslo mali aj títo študenti: sestra Žofia Deufrainsová (ET), ktorá sa predviedla so svietiacimi pojkami, brat Ivan Lukáč (ET) sa predviedol ako kúzelník a iluzionista v programe s názvom "Magic Duo" a záver ukončili brat Michal Dovala (ET) a brat Pavol Jašo (ET), ktorí sa predviedli ako mini mužík.

Program spestrili aj ľudoví zabávači z programe "Z ľudovej pokladnice, part. 1. 2.", kde v krásnych krojoch súboru Lúčnica vystúpili brat Vladimír Vančík (ET), brat Michal Dovala (ET), ktorých na harmonike doprevádzala prváčka sestra Danica Fojtíková (ET); potom člen známej Lúčnice, brat Milan Uhrík (ED), ktorý šikovne zatancoval a sestra Jana Kendžurová (ET), ktorá na veselú nôtu zaspievala vo východniarskom kroji.

Počas baleckého večierku si diváci smeli pozrieť aj televízne a športové noviny, v ktorých boli predvedení nielen pedagógovia v kolážach ale i ostatní študenti evanjelickej bohosloveckej fakulty. Televízne noviny odmoderovali sestra Vladimíra Hyžová (ET) - Eržička Mičátková ERŽUĽA a brat Ivica Grujič Litavský (ET) - Ďuro Truľov TRULINO a športové noviny sestra Petra Michalcová (ED).

Okrem zábavy a humoru patrilo číslo aj teologicko-duchovnej scénky "Life with Jesus (Život s Ježišom)", ktorého obsahovou náplňou bolo to, že Pán Ježiš podáva pomocnú ruku každému jednému človeku, ktorý zápasí s hriechom a ktorého sám diabol a zlí démoni pokúšajú a zvádzajú na nesprávnu cestu, teda cestu, ktorá vedie preč od Spasiteľa. Herecké obsadenie bolo nasledovné: brat Michal Tékely (ET), sestra Žofia Deufrainsová (ET), sestra Mirela Jaščurová (ET), brat Pavol Jašo (ET), sestra Melinda Vámošiová (ED), brat Michal Dovala (ET) a brat Tomáš Letrik (ET).

Na samotný záver programu bola odohraná rozprávka s názvom "Snehulienka po 20 rokoch", kde hlavnú úlohu zaujímavej Snehulienky stvárnila sestra Jana Kendžurová (ET), sympatického trpaslíka brat Vladimír Vančík (ET) a odvážneho princa brat Ivan Lukáč (ET).

Neodlučiteľnou časťou Baleckého večierku bolo i tzv. pasovanie prvákov, počas ktorého každému prvákovi bol udelený Balecký dekrét. Pasovanie vykonal na veľmi zaujímavý a svojský spôsob brat Tomáš Letrik (ET). Na tomto večierku ani tentoraz nechýbala chýrečná pesnička každej generácie prvákov "Dzetejte", ktorú tohtoroční prváci predviedli veľmi kvalitne a to dvojhlasne, za hudobného sprievodu brata odborného asistenta Ondreja Prostredníka.

Fotenie, súčasná hudba, ľudovky, tanec, dobrá atmosféra, rozhovory pri chutnom občerstvení - všetko to patrilo času, ktorý študenti strávili po úspešnom zrealizovaní Baleckého večierku.

Celý večer sa niesol v duchu radostnej a pokojnej atmosféry. Veľká vďaka patrí najmä Trojjedinému Pánu Bohu, ktorý nám prípravu a vystúpenie požehnal. Vďaka patrí i všetkým tým, ktorí sa podieľali na jeho príprave a tvorbe. Sme neskutočne radi, že niekoľko dní po úspešnom zorganizovanom trochu inom večierku na našej fakulte sa o istom hovorí len pozitívne, s radosťou a úsmevom. Dúfame, že Balecký večierok z roku 2011 zostane všetkým zúčastneným navždy v mysli ako krásna spomienka prežitá na našej Alma mater.

Ivan Lukáč
študent 3. ročníka evanjelickej teológie na EBF UK v Bratislave

Ivica Grujič Litavský
študent 2. ročníka evanjelickej teológie na EBF UK v Bratislave

Galéria k článku

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.