Stretnutie Zboru biskupov so seniormi 2011

Stretnutie Zboru biskupov so seniormi 2011

Úvodnou pobožnosťou, na ktorej duchovným zamyslením poslúžil brat senior Ján Velebír, sa začalo 28. novembra 2011 tohtoročné stretnutie Zboru biskupov ECAV so seniormi v priestoroch BÚ ZD vo Zvolene.
V rámci rokovanie odzneli viaceré aktuálne informácie zo seniorátov. Bratia seniori po dohode so svojimi seniorátmi nahlásili, z ktorých cirkevných zborov budú vysielané rozhlasové služby Božie v roku 2012. Diskutovalo sa o potrebe vysielať do cirkevného zboru zástupcu cirkvi, ktorý by pomohol cirkevným zborom s ich prípravou. Brat generálny biskup informoval, že začiatkom každého roka sa na GBÚ koná stretnutie duchovných z cirkevných zborov, kde sa budú konať SB odvysielané v médiách v danom roku, na ktorom ich odborníci podrobne informujú o všetkom, čo je potrebné na zabezpečenie kvalitného prenosu.

Brat senior Miroslav Dubek, predseda Bohoslužobného výboru ECAV, informoval, že je potrebné urobiť nové vydanie agendy, nakoľko agenda z roku 1996 už nie je na sklade a sú k nej aj pripomienky z praxe. Požiadal seniorov, aby na SPK pripomienkovali súčasne platnú agendu ohľadom jej funkčnosti.

V rámci stretnutia bola rozdelená vianočná partnerská pomoc pre duchovných a seniorom boli vysvetlené pravidlá, na základe ktorých bola prideľovaná. Brat generálny biskup požiadal seniorov a seniorky, aby o tom duchovných podrobne informovali na SPK.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.