Slávnostná rozlúčka s prof. Wagnerom

Slávnostná rozlúčka s prof. Wagnerom

10. 12. 2011 sa v nemeckom Reutlingene konali slávnostné služby Božie pri príležitosti odchodu do dôchodku prof. M. Wagnera. Slávnosť sa uskutočnila v rámci konferencie „Európske cirkvi a ľudské práva“ v Ev. akadémii v Bad Bolle, na ktorej sa zúčastnil aj generálny biskup Miloš Klátik.
Prof. h. c. Manfred Wagner bol evanjelickým farárom v Reutlingene. Prednedávnom získal čestný titul prof. h. c. za zásluhy o ekumenické vzťahy a porozumenie medzi národmi predovšetkým vo východnej Európe, ako aj o partnerstvo s ortodoxnou cirkvou v Kluži (Rumunsko).

Počas slávnostných služieb Božích v Reutlingene sa prof. Wagnerovi prihovoril aj brat generálny biskup a poďakoval mu za spoluprácu s ECAV na Slovensku a za jeho iniciatívy vedúce ku vzniku Trojpartnerstva s nemeckými cirkvami. V príhovore okrem iného povedal: „Na začiatku partnerstva medzi Evanjelickou krajinskou cirkvou vo Württembersku a ECAV na Slovensku bola predovšetkým duchovná podpora a povzbudenie v čase komunistickej diktatúry. Popri tom však bola pre nás životne dôležitá aj finančná podpora. Pri tom sme vždy zažili teba ako príjemného zástancu. Za to ti chcem v mene celej našej cirkvi vyjadriť srdečnú vďaku.“

Galéria k článku

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.