Slávnosť v Muránskej Dlhej Lúke

Slávnosť v Muránskej Dlhej Lúke

Na službách Božích v 2. adventnú nedeľu bol uvedený do úradu nový dozorca CZ ECAV Muránska Dlhá Lúka, brat Ján Šturmankin. Zvesťou Božieho slova poslúžil a úvod dozorcu do úradu vykonal dôstojný brat senior GES Jerguš Olejár.
Počtom členov malý, no živý zbor dlholúcky vníma túto slávnosť ako prejav moci Ducha Svätého, ktorý povoláva ako k viere, tak aj do služby v cirkvi. Zbor bol bez dozorcu od februára 2010, keď posledným zborovým dozorcom bol brat Ondrej Majling st., a do zvolenia nového dozorcu túto funkciu zastupovala sestra poddozorkyňa Margita Jankovičová. Ďakujeme Trojjedinému Pánu Bohu, že vypočul naše modlitby o nového dozorcu.

ThDr. Jerguš Olejár, PhD., si za základ zvesti slova Božieho vybral text z Mt 3, 1 − 2 o Jánovi Krstiteľovi. Kázeň posilnila vieru domáci viery aj prítomných hostí. Veď i my vo svojich zboroch sme dôležití – máme určité úlohy. Aj naša prítomnosť a aktivita v CZ má význam. Nesieme evanjelium tomuto svetu, svedčíme o Kristovi. V príhovore k uvádzanému na základe 1Sam 3, 10 − 18 brat senior povzbudil dozorcu v jeho službe. Nie je to ľahká služba, ale keď už Pán Boh povolal, tak v službe aj pomôže.

Po službách Božích bol pripravený slávnostný obed v zborovej miestnosti. Bohu vďaka za ten deň.

Viac foto na: ecavmdl.webnode.sk

Galéria k článku