Pohrebná rozlúčka so sestrou farárkou Mgr. Andreou Trencsényiovou

Pohrebná rozlúčka so sestrou farárkou Mgr. Andreou Trencsényiovou

V sobotu 26. novembra 2011 sme sa v Evanjelickom a. v. kostole v Rožňave naposledy v tejto časnosti rozlúčili so sestrou farárkou Mgr. Andreou Trencsényiovou.
Dni človeka sú ako tráva a kvitne ako poľný kvet. Lebo ak sa vietor preženie nad ním, už ho niet, a nepozná ho viac jeho miesto. Ale milosť Hospodinova je od vekov až na veky nad tými, ktorí sa Ho boja (Ž103, 15 − 17)

Tieto slová azda najvýstižnejšie vyjadrovali pocity mnohých z nás, keď sa v stredu, 23. 11. 2011 rozšírila správa o náhlom úmrtí sestry farárky Andrey Trencsényiovej. Nikto by nečakal, že práve ona bude tá, ktorá nás opustí a odíde do večnosti. Pán života a smrti nás aj týmto napomenul, že nikto z nás nie je pánom svojho života, a že čas nášho bytia tu na zemi je každému z nás vymeraný.

Okrem najbližšej rodiny sa so zosnulou sestrou farárkou sa naposledy rozlúčili v sobotu 26. 11. 2011 v Ev. a. v. kostole v Rožňave členovia CZ ECAV Dlhá Ves a Kunova Teplica, kde sestra farárka pôsobila, členovia CZ ECAV Rožňava, predsedníctvo Gemerského seniorátu, kolegovia i bývalí spolužiaci.

Slovom útechy, ale aj napomenutia na základe Mk 13, 33 – 37 poslúžil brat emeritný biskup VD Ján Midriak. Vo svojom príhovore vyzdvihol potrebu pevne stáť vo zverenej nám úlohe a očakávať na príchod nášho Pána.

Spoločne prosíme Pána Boha, aby potešoval najbližších príbuzných zosnulej sestry farárky a stál pri nich so svojou pomocou.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.