Na Úrade ekumenickej pastoračnej služby MV SR

Na Úrade ekumenickej pastoračnej služby MV SR

Generálny biskup ECAV na Slovensku a predseda Ekumenickej rady cirkví v SR PhDr. M. Klátik, PhD., a generálny duchovný Ústredia ekumenickej pastoračnej služby (EPS) v OS a OZ SR pplk. Mgr. M. Táborský 7. 12. 2011 navštívili Úrad EPS MV SR.
Počas návštevy u riaditeľa Úradu EPS mjr. Mgr. Milana Petrulu sa stretli aj s generálnou riaditeľkou sekcie personálnych a sociálnych činností MV SR plk. JUDr. Annou Kráľovou, ako aj s vedúcim služobného úradu MV SR Ing. Marcelom Klimekom.

Obsahom rozhovorov bola téma duchovnej služby a jej doterajšieho pôsobenia, ako aj možnosti rozvoja v tejto oblasti. Brat generálny biskup poďakoval zástupcom Ministerstva vnútra SR za ich doterajší prístup, pomoc a vytváranie podmienok pre policajných duchovných pri poskytovaní duchovnej starostlivosti na miestach ich pôsobenia.

V rozhovore s riaditeľom úradu EPS MV SR bol brat generálny biskup oboznámený s činnosťou a pôsobnosťou úradu, vykonávaním pastoračnej služby v podmienkach MV SR, ako aj s plánmi a aktivitami úradu EPS. Policajní duchovní Úradu ekumenickej pastoračnej služby popri svojich hlavných úlohách úzko spolupracujú aj s Prezídiom Policajného zboru v oblasti preventívnych projektov zameraných na elimináciu kriminality. Zároveň sú postupne zapájaní aj do vyrozumievania pozostalých po tragických nehodách, keď prinášajú do rodiny zvesť o úmrtí člena rodiny.

Po skončení návštevy v priestoroch ministerstva vnútra si generálny biskup a generálny duchovný prezreli priestory Národného personalizačného centra, v ktorom sa vyhotovujú všetky platné osobné a cestovné doklady pre SR, kde brata generálneho biskupa a brata generálneho duchovného prijal a s činnosťou centra oboznámil jeho riaditeľ pplk. Matejka.

Galéria k článku

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.