Na návšteve u brata farára Jána Lacka

Na návšteve u brata farára Jána Lacka

Generálny biskup Miloš Klátik a dištriktuálny biskup Milan Krivda 8. decembra 2011 navštívili brata farára v. v. Jána Lacka a odovzdali mu blahoželanie k 60. výročiu jeho ordinácie do úradu ev. a. v. kňaza.
Bratia biskupi poďakovali bratovi farárovi za jeho vernú a obetavú dlhoročnú službu na Pánovej vinici a popriali mu hojnosť Božieho požehnania, Božej milosti a pomoci. Zároveň mu spolu so sestrou farárkou Oľgou Klátikovou aj ako bývalí petržalskí farári, ktorí s ním spoločne pôsobili v CZ Petržalka, zaželali veľa duchovnej sily, ako aj Boží pokoj a radosť počas sviatkov narodenia nášho Pána Ježiša Krista.

ThMgr. Ján Lacko sa narodil 20. novembra 1928 v Leviciach ako syn pliešovského farára a neskoršieho seniora Zvolenského seniorátu. Jeho predkovia až do štvrtého pokolenia boli evanjelickí farári. Pokrstený, konfirmovaný aj sobášený bol v pliešovskom chráme Božom. Manželka, ktorá ho predišla do večnosti v roku 2004, bola kantorkou vo všetkých jeho pôsobiskách. Pán Boh im požehnal dve dcéry, syna, päť vnúčat a štyroch pravnukov.

Základné vzdelanie získal na Štátnej ľudovej škole v Pliešovciach, stredoškolské na gymnáziu vo Zvolene. Teológiu študoval na SEBF v Bratislave, kde skončil ako magister teológie a 15. júla 1951 bol biskupom Fedorom Ruppeldtom ordinovaný v bratislavskom Veľkom kostole.

Rok bol kaplánom pri otcovi v Pliešovciach, 4 mesiace námestným farárom v Gbelciach a 8 mesiacov v Púchove.
V Lazoch pod Makytou pôsobil ako zborový farár vyše 18 rokov. Za jeho pôsobenia bol generálne opravený kostol, postavená bola nová fara a zadovážený nový zvon. Aj v Mošovciach, kde pôsobil 12 rokov, počas jeho pôsobenia základne obnovili chrám Boží. Ako zborový farár v Senici (vyše 13 rokov) bol dvakrát zvolený za konseniora Myjavského seniorátu. Za jeho pôsobenia kostol dostal novú strechu a fara prístavky.

Od apríla 1997 až do júna 2011, keď sa presťahoval do Charitasu v Bratislave, žil na dôchodku v Bratislave-Petržalke, kde vypomáhal, ako mohol, v tamojšom cirkevnom zbore. Ako dôchodca bol rok seniorálnym kaplánom Bratislavského seniorátu, dva roky učil náboženstvo na petržalskej cirkevnej škole a zastupoval farárov v okolitých zboroch a v Petržalke.

Ján Lacko bol členom prekladateľskej komisie Starej zmluvy a preložil knihu Kazateľ. Bol členom Spevníkovej komisie a následne Hymnologického výboru ECAV, ako i autorom a prekladateľom viacerých piesní v Evanjelickom spevníku. Bol členom Komisie pre štruktúru služieb Božích a Agendu, členom Školskej komisie a podieľal sa aj na tvorbe učebníc náboženstva. Bol členom redakčnej rady Tranovského kalendára a Evanjelického posla spod Tatier, pravidelne prispieval do cirkevných časopisov a spolupracoval s rozhlasom i televíziou. V roku 2008 mu vyšla kniha "Zo spomienok evanjelického farára".

Galéria k článku

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.