Kondolovanie k úmrtiu V. Havla

Kondolovanie k úmrtiu V. Havla

Brat generálny biskup Miloš Klátik v mene Predsedníctva ECAV na Slovensku 20. 12. 2011 podpísal na Veľvyslanectve ČR v Bratislave kondolenčnú knihu k úmrtiu bývalého českého a česko-slovenského prezidenta Václava Havla.