Cirkevný zbor ECAV Košariská – Priepasné si pripomenul 140 rokov od svojho založenia

Cirkevný zbor ECAV Košariská – Priepasné  si pripomenul 140 rokov od svojho založenia

Členovia Cirkevného zboru ECAV Košariská – Priepasné a hostia, medzi ktorými bol aj generálny biskup Miloš Klátik a veriaci z partnerských zborov, si v jubilejnom roku 2011 pripomínajú vznik svojho cirkevného zboru.
Spomienka sa konala v prvý septembrový víkend. V sobotu 3. septembra 2011 sa vo večerných hodinách v chráme Božom v Košariskách konal organový koncert. Prítomným sa prihovoril senior Myjavského seniorátu Juraj Šefčík a náš vzácny hosť, prof. Michal Novenko z Prahy, ktorý predstavil bližšie svoj repertoár. Následne sa rozozvučali tóny „kráľovského nástroja“ – organa v skladbách od J. S. Bacha a iných skladateľov.

V nedeľu za účasti dôstojného brata generálneho biskupa, hostí z CZ Dunajská Lužná a partnerského zboru z ČCE Kateřinice z Valašska si CZ Košariská – Priepasné po 140. výročí založenia cirkevného zboru pripomenul aj 140. výročie posvätenia chrámových nádob.

Na slávnostných službách Božích poslúžil zvesťou slova Božieho na 3M 26, 11 –16 dôstojný brat generálny biskup M. Klátik. Vo svojej kázni sa veriacim prihovoril aj slovami z kázne prvého evanjelického kňaza tohto cirkevného zboru Pavla Štefánika: „Jakým spusobem tuto našu novozaloženú cirkev k zrustu a rozkvětu přivedeme?“ A odpovedal: „Budeme-li míti víru, která hory prenáší; modlitbu, která nebe proráží; horlivost, která obete prináší.“ Aj brat generálny biskup zdôraznil potrebu zachovávať vernosť Pánovi cirkvi a Božiemu slovu: "Priviňme sa všetci k Pánovi aj prostredníctvom tohto stánku Božieho. Nech on ako aorta zo srdca vnáša do nášho života všetko, čo je dobré, milé a dokonalé. Nech vplyv toho, čo sa chráme Božom koná, preniká do všetkých oblastí života nielen tu, ale aj v celej našej cirkvi, a tak vo svete vôbec. Aby sa stalo zjavné, že Boh má príbytok medzi nami, že sme Jeho ľudom, že zmluvu s Ním nič a nik nenaruší."

Cirkevný zbor pozdravila za Dunajskú Lužnú sestra farárka Elena D. Ružeková so sestrou dozorkyňou a za Kateřinice sestra kurátorka Emília Kamasová. Pri tejto príležitosti bola znovuotvorená výstava z januára tohto roku s názvom ,,Potomci, nezabúdajte“, ktorú slávnostne otvoril symbolickým rozviazaním bielej stuhy brat generálny biskup.

Po službách Božích sa veriaci odobrali k hrobu prvého dozorcu CZ Tomáša Šefcu, ktorý sa zaslúžil o jeho vznik, a pri jeho hrobe zasadili Strom reformácie č. 3.

Galéria k článku