420. výročie CZ ECAV Senica

420. výročie CZ ECAV Senica

V nedeľu 15. 5. 2011 si v Senici pripomenuli 420. výročie založenia svojho evanjelického cirkevného zboru. Na slávnosti boli prítomní generálny biskup Miloš Klátik s manželkou Oľgou, primátor mesta Ľubomír Parízek, prednostka mestského úradu Katarína Vrlová a delegácia zo Slovinska vedená farárom Gejzom Filom.
Súčasťou spomienkovej slávnosti v rámci služieb Božích bolo odhalenie pamätnej tabule s menami 21 kňazov aj s rokmi, počas ktorých v Senici pôsobili. Domáci brat farár - senior Juraj Šefčík - vo svojom príhovore všetkých v krátkosti predstavil. Boli medzi nimi mnohí, ktorí sa zapísali nielen do histórie cirkevného zboru, ale patrili k významným osobnostiam slovenskej cirkevnej a kultúrnej histórie, ako napríklad Štefan Pilárik, Viliam Paulíny, Martin Braxatoris Sládkovičov a ďalší.

Pamätnú tabuľu odhalil spolu s domácim farárom generálny biskup Miloš Klátik, ktorý bol aj slávnostným kazateľom. Kázal na text L 9, 1 - 6, 10 - 11.

S príhovorom vystúpil i primátor Senica p. Parízek a vyslovil vďaku cirkevnému zboru za zachovanie tradície, histórie a viery počas celých dlhých 420 rokov.

Slávnosť spestril svojím vystúpením zborový spevokol.

Foto: Oľga Zlochová Oľga Zlochová

Galéria k článku