Zomrel biskup Jan Szarek a brat farár Piotr Wowry z Poľska

Zomrel biskup Jan Szarek a brat farár Piotr Wowry z Poľska

Predsedníctvo Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku vyjadruje úprimnú sústrasť nad úmrtím dvoch významných členov poľskej evanjelickej cirkvi.

Vo veku 84 rokov zomrel biskup Jan Szarek – hlava Evanjelickej cirkvi a.v. v Poľsku (1991-2001), predseda Poľskej ekumenickej rady (1993-2001), predseda Poľskej Diakonie (2000-2005).

Biskup Jan Szarek sa narodil 13. februára 1936 v Bielsku. Študoval teológiu na Kresťanskej teologickej akadémii. 25. septembra 1960 ho ordinoval biskup Andrzej Wantuła za kňaza v kostole Vykupiteľa v Bielsku-Biala. 

Potom sa stal farským kaplánom v Nawiady, v rokoch 1962-1970 pracoval v cirkevnom zbore Gizycko a neskôr v rokoch 1970-1975 ako diecézny kaplán v Bielsko-Biała, kde bol v roku 1975 zvolený za druhého farára. V roku 1980 bol zvolený za seniora diecézy. Dňa 3. mája 1991 bol uvedený  za biskupa Evanjelickej cirkvi a. v. v Poľsku. Počas funkčného obdobia biskupa sa vyriešili mnohé právne otázky, predovšetkým sa mohla cirkev bez obmedzení nedemokratického štátu venovať misii a evanjelizácii, čo bolo pre biskupa najdôležitejšie. 

V rokoch 1993-2003 bol predsedom Poľskej ekumenickej rady a silno sa zasadil za poľskú ekuménu a staral sa o obraz poľského  kresťanstva v zahraničí.  

V marci 2000 bol zvolený synodou za prvého predsedu kresťanskej diakonie, ktorej bol spoluzakladateľom. Tento úrad zastával do roku 2005. V roku 2001 bol vyznamenaný čestným doktorátom Kresťanskej teologickej akadémie vo Varšave. 

Zanecháva svojho syna, farára Piotra Szareka, a svoju dcéru Ewu s rodinou.


Pfr. Piotr Wowry

Vo veku 57 rokov zomrel kňaz Piotr Wowry, farár cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a.v. v Ustroń, člen konzistória a diakonickej rady. 

Farár Piotr Wowry sa narodil 1963 v Cieszyn. Po štúdiu teológie na Kresťanskej teologickej akadémii vo Varšave bol v roku 1987 vysvätený za kňaza. Najskôr pracoval v evanjelickom cirkevnom zbore a.v. sv. Trojice vo Varšave. Nasledujúcich tridsať rokov pôsobil v CZ Ustroń, kde bol postupne kaplánovm, pomocným farárom zboru a od 2007 bol prepoštom. Okrem toho bol diecéznym radcom diecézy  Cieszyn (2007-2016), v súčasnom funkčnom období členom synody Evanjelickej cirkvi a.v. v Poľsku, a od roku 2016 člen rady konzistória a člen rady poľskej diakonie. 

Farár Piotr Wowry bol dlhé roky aktívny v diakonickej oblasti. Bol iniciátorom a predsedom evanjelického spolku "Maria-Marta". Okrem toho prispel k spolupráci s Poľskom diakoniou k založeniu Evanjelického centra pre lokálne aktivity v budove cirkevného zboru v Ustroń. Obidve zariadenia pomáhajú ľuďom s postihnutím, chorým, starým ľuďom a rodinám v núdzi. Farár Wowry zanecháva svoju ženu Karinu.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.