Zbierka pre Prešov- doplnenie

Zbierka pre Prešov- doplnenie

Zbierka, ktorej výťažok odovzdalo predsedníctvo ECAV 2.2.2020 primátorke mesta Prešov Andrei Turčanovej presiahla nakoniec sumu 55 000 eur. 

Zbierka Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, ktorú vyhlásilo Generálne presbyterstvo 6. decembra 2020 mala trvať do konca januára. Pri hľadaní vhodného termínu jej odovzdania sme sa však na mestskom úrade v Prešove dozvedeli, že transparentný účet mesta uzatvárajú tiež k 31.1.2020.
Preto sa predsedníctvo rozhodlo, že sumu, ktorá bola vyzbieraná ku dňu 28.1.2020 pošleme na transparentný účet, aby ju mohlo mesto prerozdeliť poškodeným a prípadné ďalšie financie pošleme dodatočne na účet mesta s tým, že upozorníme účtovníčky mesta Prešov o platbe a ony tieto peniaze dodatočne pričlenia k zbierkam, resp. zdrojom pre obyvateľov bytovky.
Keďže mnohé platby boli odoslané posledný možný deň, teda 31.1.2020, suma sa značne navýšila. Celkovo je to ku dňu 6.2.2020 suma 55 226,50€. 

Tieto informácie sme sa rozhodli zverejniť kvôli transparentnosti a dôvere, ktorú do nás členovia ECAV pri platbe na účet evanjelickej cirkvi vložili. Každý jeden cent odišiel na správne miesto a my veríme, že bude použitý na správnu vec a správnym spôsobom.
Opäť ďakujeme štedrým darcom. Veríme, že vždy, keď budeme postavení do situácie, kedy bude treba pomáhať, sa evanjelici opäť spoja a v mene bratskej lásky a spolupatričnosti budú v modlitbách, ale aj materiálne stáť pri obetiach alebo núdznych.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.