Výzva Predsedníctva ECAV k modlitbám za mierové riešenie ukrajinsko-ruského napätia

Výzva Predsedníctva ECAV k modlitbám za mierové riešenie ukrajinsko-ruského napätia

V týchto týždňoch a dňoch sme svedkami narastania vojenského a politického napätia medzi Ukrajinou a Ruskom. Zároveň s tým, ako sa v krízovej pohraničnej oblasti zhromažďujú kontingenty vojsk a techniky, bežia aj politické rokovania medzi Ruskom a Ukrajinou, Ruskom a Spojenými štátmi, resp. NATO, či Ruskom a predstaviteľmi veľkých európskych štátov a inštitúcií. Ďakujeme Bohu, že ešte trvá tento čas milosti, ktorý dáva šancu na mier! Tešíme sa z každého prejavu napredovania mierovým smerom. I tak však narastajú obavy zo skutočného vypuknutia konfliktu, z utečeneckej krízy, z nezmerného utrpenia ľudí, zo šírenia konfliktu.

Nechceme otvárať historicko-politickú diskusiu o vzťahoch Ruska a Ukrajiny, či vyjadrovať sa k miere zavinenia dnešného stavu jednotlivými stranami. Nechceme ani vyvolávať paniku pokiaľ platí, že všetky strany deklarujú, že vojnu nechcú a sú schopné rokovať. Nechceme upriamovať pozornosť na žiaden z týchto vonkajších aspektov diania, ani prikláňať sa na niektorú zo strán konfliktu, i keď ako občania svoj politický názor môžeme mať.

Chceme vyzvať členov Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku k modlitbám za mierové riešenie ukrajinsko – ruského napätia, za pokoj v krízovej oblasti i medzi veľkými svetovými mocnosťami. Božie Slovo k nám všetkým bez rozdielu politických či iných názorov hovorí ústami apoštola Pavla: „Predovšetkým teda napomínam, aby sa konali prosby, modlitby, príhovory a ďakovania za všetkých ľudí, za kráľov a za všetkých vysoko postavených, aby sme tichým a pokojným životom žili v úplnej pobožnosti a statočnosti.“ (1Tim 2, 1 - 2).

Naliehavo pozývame a povzbudzujeme vás, jednotlivcov, spoločenstvá a cirkevné zbory, aby sme sa intenzívne modlili za autority i všetkých, ktorí majú kľúč k mierovému riešeniu celej situácie. Aby im Boh obrátil srdcia a mysle ku pokoju. Aby dal silu a trpezlivosť obyvateľom Ukrajiny ukrajinskej i ruskej národnosti znášať napätie dnešnej situácie a ukázať, že je možné mierové spolužitie. Aby zmaril úmysly „jastrabov“ na ktorejkoľvek strane, ktorí by mali chuť na vojnu. Aby Boh, ktorý stvoril ľudí k slobodnému rozhodovaniu, ale predsa zostáva suverénnym Pánom, vo svojej všemohúcnosti nedopustil vojnový konflikt, pri ktorom už nebude mať cenu žiadne nezainteresované debatovanie, lebo budú trpieť a zomierať ľudia a budú ničené hodnoty.

Prosíme, modlite sa! Zbožní starci Simeon a Anna, ktorí sa v jeruzalemskom chráme tešili z narodenia Ježiša, v ktorom rozpoznali Mesiáša prinášajúceho ľuďom záchranu, nech sú pre nás príkladom neustávajúceho očakávania na Boha a dôvery v Neho.

Ivan Eľko a Renáta Vinczeová, Predsedníctvo ECAV na Slovensku.

Na sviatok Predstavenia Pána Ježiša, 2. februára 2022