Využime svoje volebné právo

Využime svoje volebné právo

Drahí bratia a sestry v Pánovi. Využime svoje právo podieľať sa na správe verejných vecí. Voľby do Európskeho parlamentu sa na Slovensku uskutočnia v sobotu 25. mája 2019 v čase od 7.00 do 22.00 hodiny.

Všeobecná deklarácia ľudských práv upravuje volebné právo v čl. 21, kde sa okrem iného píše: „Každý má právo zúčastniť sa vlády svojej krajiny priamo alebo prostredníctvom slobodne volených zástupcov. Základom vládnej moci nech je vôľa ľudu; Táto vôľa má byť vyjadrená pravidelne konanými a správne uskutočňovanými voľbami..." Volebné právo nie je samozrejmosťou a osoby oprávnené voliť by preto mali využiť možnosť slobodne voliť akéhokoľvek kandidáta vo voľbách. 


Európsky parlament je jediná priamo volená inštitúcia Európskej Únie. Jeho 751 poslancov zastupuje všetkých občanov EÚ. Ide o dôležité fórum pre politické diskusie a rozhodovanie na úrovni EÚ. Poslanci Európskeho parlamentu sú volení priamo voličmi vo všetkých členských štátoch, aby zastupovali záujmy občanov a zabezpečili, aby ostatné inštitúcie EÚ vykonávali svoju činnosť demokraticky.


A podobne ako Pavel vo svojom liste prosil Tesalonických, modlime sa za ľudí, ktorí budú zvolení. 2.Tes 3, 1-3 Nakoniec, bratia, modlite sa za nás, aby sa Pánovo slovo rýchlo šírilo a oslávilo tak ako aj u vás, aby sme sa zachránili od nečestných a zlých ľudí. Lebo viera nie je daná všetkým. Ale verný je Pán, ktorý vás utvrdí a zachová od zlého.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.