VÍZIA NA 5 PRSTOV- Zvestovať

VÍZIA NA 5 PRSTOV- Zvestovať

Prvoradou úlohou kresťanskej cirkvi, a predovšetkým lutherskej cirkvi ako je naša, je kázanie a vôbec zvestovanie Božieho slova – zákona a evanjelia a prisluhovanie sviatostí. Luther nás naučil, že aj sviatosti sú viditeľným Božím slovom. Hrdíme sa, že my evanjelici sme cirkvou Božieho slova.

 

Áno, sme a takou cirkvou chceme aj zostať. Kážeme často a snáď aj radi. No nášmu svedectvu neraz chýba presvedčivosť a nadšenie. Majme pred očami Ježišov otvorený vzťah k tým, ktorí ho počúvali. Vytvárajme v našich zborových spoločenstvách príjemné a láskavé prostredie. Veríme že potom aj svedectvo slovom bude zrozumiteľnejšie a presvedčivejšie. Ak budeme menej kázne kopírovať z internetu a potrápime sa s ich tvorbou sami, vyznejú osobnejšie, mocnejšie a adresnejšie. Ak si dáme viac námahy so štúdiom Božieho slova, Duch Boží sa prizná k našim snahám a požehná každé naše slovo.

Z našej cirkvi sa na mnohých miestach vytráca misijné nadšenie a ochota k spolupráci s neordinovanými. Vieme, že táto spolupráca niekedy prináša aj problémy. Tie treba riešiť bez emócií a s chladnou hlavou. No napriek občasným ťažkostiam takáto spolupráca je nutná, lebo prináša viac požehnania ako starostí. Bez dobrovoľných spolupracovníkov, ako aj služby diakonov, ktorých by sme si mali vychovávať, to nepôjde.

Všetkým nám treba sa viac spoliehať na prácu Ducha Svätého, ako len a len na nás samých a našu rutinu.

Na mnohých miestach sme zabudli hľadať nové možnosti oslovenia ľudí Božím slovom, ktoré by ich pritiahlo k cirkvi a jej Pánovi a zaujalo ich a menilo ich životy.

Tu môže pomáhať aj Tranoscius a. s. a naše evanjelické médiá.

Matúš 10, 27: Čo vám hovorím potme, hovorte na svetle a čo pošepky, rozhlasujte zo striech. 

Skutky apoštolov 1, 8: Budete mi svedkami aj v Jeruzaleme a po celom Judsku...

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.