Vízia na 5 prstov- Slúžiť

Vízia na 5 prstov- Slúžiť

Naša cirkev pôsobí v Ekumenickej pastoračnej služby ozbrojených silách a ozbrojených zboroch SR. Chceme pestovať ekuménu. Chceme vyvíjať snahy v Rómskej misii. Chceme byť aktívni v kultúrno-spoločenskej oblasti, v neziskových organizáciách a pod. Je potrebné viacej rozvíjať vzťahy so zahraničnými Slovákmi nie len na juhu Európy, ale aj v Západnej Európe a v zámorí.

Je pred nami výzva ustanoviť nemocničnú duchovnú službu, obzvlášť vo väčších mestách, kde je veľká nemocnica, či viac nemocníc. Službou spoločnosti sú aj mediálne výstupy z našej cirkvi na akejkoľvek hierarchickej úrovni. Je smutné, ak niektorí miesto evanjelia, šíria ohováranie a nenávisť.
Dobrou službou pre spoločnosť je nielen šíriť informácie o cirkvi, ale aj a predovšetkým jasné evanjelium so svedectvom o spasiteľnom a pomáhajúcom diele Pána Ježiša Krista. Rovnako treba dbať aj na úroveň, živosť a jasný odkaz Božieho slova pri rozhlasových a televíznych Službách Božích a prenosoch z ostatných podujatí. Nech je Božie meno aj v našom národe a v našej spoločnosti oslávené.

Skutky apoštolov 1, 8: Budete mi svedkami...aj v Samárii a až do posledných končín zeme.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.