Vízia na 5 prstov- RADOVAŤ SA

Vízia na 5 prstov- RADOVAŤ SA

Naša cirkev potrebuje vytvoriť prostredie prajnosti, rodinnej atmosféry, a bez nadsadenia – prostredie lásky.

Na cirkvi si ľudia zvonku vedia oceniť najmä otvorené srdce, prijatie, neposudzovanie a neodsudzovanie, zdvorilú láskavú komunikáciu, korektné, priateľské prostredie, vzájomný rešpekt a úctu. Žiaľ, v mnohých ohľadoch nám toto chýba, aj medzi duchovnými na všetkých úrovniach a potom aj v cirkevných zboroch.

V našich médiách máme odovzdať odkaz Božej trpezlivosti a lásky nie len slovami, ale aj správaním a prístupom k domácim viery i k ostatným ľuďom.

Prvý list Korintským 13. 1: Čo by som ľudskými jazykmi hovoril, aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som iba cvendžiacim kovom a zvučiacim zvonom. To je pre nás všetkých trvalá úloha, na ktorú sme v posledných rokoch temer zabudli. Bez činov odpustenia, dôvery, slušnosti a lásky – naše svedectvo viery ostane mŕtve ( 1K 13, 13): Ostáva viera, nádej, láska, to troje, ale najväčšia z nich je láska.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.