Vízia na 5 prstov- BDIEŤ

Vízia na 5 prstov- BDIEŤ

Z doteraz povedaného vyplýva, že nemôžeme čakať duchovnú obnovu cirkvi, ak ju nezačneme uskutočňovať každý sám pri sebe. V dome kde je neporiadok a škriepky a zvady, sa človek necíti dobre.

Do prostredia našej cirkvi sa vnieslo veľa špiny: ohováranie bratov a sestier; povyšovanie sa; ponižovanie a znevažovanie iných; posudzovanie oponentov nie na základe práva, ale na základe lojálnosti, až servilnosti; nevymožiteľnosť práva v cirkvi; atď. Snažíme sa kázať o poriadku iným, ale nevieme si pozametať pred vlastným prahom.

K tomu potrebujeme aj nástroje, ktoré budú fungovať: jasné pravidlá pre pracovníkov i dobrovoľníkov v našej cirkvi, objektívne disciplinárne orgány, ktoré sa nebudú zneužívať a promptné a vykonateľné disciplinárne rozhodnutia. Pritom sme povinní aj disciplínu uplatňovať citlivo a s láskou, nie ohovárať a roznášať klebety.

Prvý list Tesalonickým 5, 14: Bratia, učte poriadku neporiadnych, posmeľujte malo-myseľných, ujímajte sa slabých, buďte zhovievaví ku všetkým.

Prvý list Petrov 3, 10: Kto chce vidieť dobré dni, nech si zdržuje jazyk od zlého a ústa od ľstivých rečí.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.