Stanovisko k medializovanému prípadu obťažovania

Stanovisko k medializovanému prípadu obťažovania

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku so znepokojením a ľútosťou sleduje kauzu medializovanú DenníkomN, okolo bývalého člena Spoločenstva evanjelickej mládeže. Okolnosti, tak ako boli opísané, sú v príkrom rozpore so základnými morálnymi zásadami evanjelickej cirkvi, vymykajú sa mnohoročným zaužívaným pravidlám pre prácu s mládežou a dehonestujú svedomitú prácu mnohých duchovných i dobrovoľníkov v tejto oblasti. Nič z popísaného v článku nemôžeme tolerovať, zároveň však v tejto chvíli rešpektujeme prezumpciu neviny.  Evanjelická cirkev má vo svojich cirkevno - právnych predpisoch príslušné nástroje na riadne prešetrenie a riešenie i takýchto situácií. V tomto prípade však nikdy žiaden podnet nedostala.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.