Reálna a okamžitá pomoc utečencom z Ukrajiny

Reálna a okamžitá pomoc utečencom z Ukrajiny

Bratia a sestry,
v piatok 25. februára 2022 podvečer sa uskutočnilo online rokovanie operatívnej skupiny, ktorá začína s riešením otázky pomoci utečencom z Ukrajiny. Tvorili ju členovia troch predsedníctiev cirkvi, riaditeľ GBÚ Ján Bunčák, tajomník generálneho biskupa Boris Mišina, poverený riaditeľ Evanjelickej diakonie Ján Gasper, predseda Výboru zahraničnej misie Ján Matis a tajomníčka pre médiá Jana Nunvářová. V telefonickom spojení boli aj predstavitelia Ekumenickej pastoračnej služby OZ a OS SR Viktor Sabo a Milan Petrula.

Naša cirkev má skúsenosti s humanitárnou pomocou utečencom pri vojnách v krajinách bývalej Juhoslávie v deväťdesiatych rokoch alebo osem rokov starú skúsenosť s pomocou utekajúcim pred vojnovým konfliktom v Donbase. Terajšie rozmery vojny na Ukrajine a očakávaná veľkosť vlny utečencov však nemajú žiaden porovnateľný historický precedens. 

Čas plynie veľmi rýchlo, ľudia prúdia cez hranice, treba im pomáhať a jednať veľmi efektívne. Z tohto dôvodu sa už teraz vedenie ECAV obracia na členov našej cirkvi s týmito informáciami a výzvami:

Ak vnímate svoje povolanie do pomoci v úlohe dobrovoľníka, ktorý sa angažuje v oblasti prvého kontaktu na hraniciach, prípadne je schopný rozličných druhov sprievodu, pomoci, či asistencie utečencom v rôznych častiach republiky, prosíme, vyplňte tento jednoduchý formulár. Bude akýmsi odrazovým mostíkom, najmä pri spolupráci so zložkami našej Ekumenickej pastoračnej služby v OZ a OS SR, resp. s orgánmi Ministerstva vnútra, ktoré sa budú oficiálne angažovať v oblasti pomoci utečencom: https://forms.gle/rjQk2JT8vbYkdtwD9

Ak máte možnosť ubytovať vo svojej domácnosti či vo svojej nehnuteľnosti ľudí z Ukrajiny, vyplňte tento formulár: https://forms.gle/vWNw6eoPkNU8JVLQ8

Vyplnením sa k ničomu nezaväzujete, svoj názor máte možnosť kedykoľvek zmeniť. Ide iba o prvotný zber informácií, ktorý sa rozhodla realizovať Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku v spolupráci so zložkami Ministerstva vnútra a Ekumenickou pastoračnou službou v OZ a OS SR, aby sme boli pripravení podať pomocnú ruku čo najskôr a hneď, ako to bude potrebné.

Bratia a sestry v duchovnej službe, Vás prosíme počas najbližšej nedele, resp. čím skôr informovať členov svojich zborov prostredníctvom sociálnych sietí, webových stránok či osobnej e-mailovej komunikácie o hore spomínaných formulároch. Ak vnímate, že staršia generácia má s vyplnením ONLINE formulárov problém, zozbierajte možnosti ubytovania v domácnostiach osobne a následne tieto možnosti zapíšte do formulára Vy sumárne v mene Vášho cirkevného zboru. V prípade potreby sa kompetentní obrátia v prvom kroku na Vás.

Už teraz ďakujeme za všetky ochotné srdcia, za každý prejav ľudskosti a pomoci a samozrejme za všetky ostatné prejavy dobročinnosti. Modlime sa, bratia a sestry, s istotou vyznávajúc spolu s Jóbom:

„Boh je mocný, ale nikým nepohŕda, mocný je v sile i múdrosti. Bezbožníka nenechá nažive, ale ubiedeným dopraje právo. Neodvráti svoj zrak od spravodlivých, ale navždy ich na trón usádza, a tak bývajú vyvýšení. Ak sú však okovami sputnaní, zajatí v povrazoch biedy, vyčíta im ich činy aj ich priestupky: že sa povýšene správajú. Otvára im uši pre výstrahu a káže im odvrátiť sa od neprávosti.“ (Jób 36, 5-10)

Renáta Vinczeová                                               Ivan Eľko
zástupkyňa generálneho dozorcu                      generálny biskup