Zjavenie Pána

Zjavenie Pána

Nedeľný príhovor generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka, 5.1.2020