Poďakovanie za všetky mediálne aktivity

Poďakovanie za všetky mediálne aktivity

Nedeľný príhovor generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka, 20.12.2020