Milí moji... v Kristovi sme vykúpené Božie deti

Milí moji... v Kristovi sme vykúpené Božie deti

Nedeľný príhovor generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka, 10.4.2022