Milí moji... spomeňme si na Martina Rázusa

Milí moji... spomeňme si na Martina Rázusa

Nedeľný príhovor generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka, 7.8.2022