Milí moji... ďakujme za dar slobody Pánu Bohu

Milí moji... ďakujme za dar slobody Pánu Bohu

Nedeľný príhovor generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka, 21.8.2022